top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הוקם צוות משא-ומתן קואליציוני

ראש המועצה-הנבחר, זיו דשא, הקים לאחרונה צוות משא-ומתן קואליציוני ובכוונתו להקים עד מועד כניסתו לתפקיד, ב-13 ביולי, קואליציה רחבה ויציבה ככל האפשר.

צוות המשא-ומתן הקואליציוני של זיו דשא מורכב מהחברים מאיר ואנונו, עו"ד אורלי אריאב ויועץ-המס זכריה לוי-חברוני. חברי הצוות כבר החלו במגעים עם שותפים פוטנציאלים לקואליציה החדשה.

זיו דשא כבר ערך מפגשים עם מחלקות שונות במועצה-המקומית ועם יחידות-סמך שלה. בתאום עם מחלקת-החינוך, נפגש ראש המועצה-הנבחר, גם עם הנהלות בתי-הספר במושבה וקיים גם פגישה עם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, במטרה לעמוד מקרוב על ת

כניות הבנייה המצויות על סדר-היום של הוועדה.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page