top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'קרח'

השבת נקרא את הפרשה החמישית בספר-במדבר היא 'פרשת קרח'. במרכז הפרשה, המחלוקת הנודעת בין קרח בן יצהר בן קהת בן לי, יחד עם דתן ואבירם ומאתיים-וחמישים מנהיגים מבני-ישראל, עם משה רבנו ואהרון הכהן ע"ה. בדיעבד נודעה המחלוקת הזאת בדברי ימי ישראל כ'מחלוקת שלא לשם שמים' ומניעיה היו אנוכיים ואישיים.

עוד בפרשה פריחת מטה אהרון, מצוות בית לוי ובית אהרון.

כניסת השבת במושבה בשעה: 19.22 ויציאת השבת בשעה" 20.34.

שבת שלום!

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page