top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'שלח לך'

השבת נקרא את הפרשה הרביעית בספר במדבר, היא פרשת 'שלח לך'. במרכז הפרשה סיפור חטא המרגלים שנצטוו לרגל את הארץ והוציאו דיבתה-רעה והעונש שבא בעקבות כך: 40 שנות גלות במדבר, שנה לכל אחד מ-40 ימי ריגול-הארץ.

הפרשה עוסקת גם בציווי-נסכים, הפרשת-חלה, סיפור המקושש-עצים בשבת ומצוות-ציצית.

כניסת השבת במושבה בשעה: 19.21 ויציאת השבת בשעה: 20.34.

שבת שלום!

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page