top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מאחורי הקלעים של אי-הצבעת החרדים


עכשיו אפשר כבר לגלות כי מאחורי הדרמה הגדולה של אי-הצבעת החרדים בבחירות לראשות המועצה-המקומית זכרון-יעקב ועל רקע הצהרת "ועד הרבנים" לא להצביע עבור אף לא אחד משני המועמדים, התחוללה מיני-דרמה.

בפגישה שהתקיימה בין זיו דשא לבין נציגי הקהילה-החרדית, זמן קצר לפני הבחירות, הבהירו לו כי עומדת לצאת הודעה בדבר הימנעות מהשתתפות בבחירות, אבל באותה נשימה דאגו להבהיר לו, כי אם במהלך יום-הבחירות יקלע למצוקה ויגלה כי קיימת נטייה ברורה נגדו בקלפיות, החרדים במושבה יתגייסו מיד לעזרתו ו"יצילו" אותו, בעזרת הודעה טלפונית דחופה שיעבירו בקהילה ובה יורו לאנשיהם להגיע מהר לקלפיות ולהצביע עבור זיו דשא. הם גם דאגו להרגיע אותו והבטיחו כי בשום מצב לא יצביעו עבור עלוית פרוינד.

מובן שההבטחה הזאת נשמרה מאחורי הקלעים ובדיעבד התברר, כי לא היה כלל צורך במימושה וזיו דשא ניצח בבחירות בגדול, גם ללא סיוע החרדים.

עוד מתברר כי למרות הצהרת ההימנעות מהשתתפות בבחירות, נמצאו כמה עשרות חרדים שבכל זאת הלכו לקלפיות והצביעו. למחרת היום נקראו רבים מהם לסוג של "בירור" בפני קברינטי הקהילה החרדית ונדרשו להסביר את פשר הצבעתם, כשהם 'חשודים' בתמיכה בזיו דשא.

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב

bottom of page