top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הניצחון של זיו דשא בקלפיות!


הניצחון הגדול של זיו דשא בבחירות לראשות-המועצה, כאשר הביס ללא תנאי את יריבתו עלוית פרוינד, מקבל ביטוי מוחשי יותר, כאשר בוחנים מקרוב את התפלגות ההצבעה על-פי הקלפיות שהיו פזורות במושבה.

מדובר ב-24 קלפיות, בהן הצביעו בסך-הכל כ-8000 תושבים (קצת פחות מ-50% מבעלי זכות ההצבעה). 4631 מצביעים תמכו בזיו דשא לעומת 3244 שהצביעו בעד עלוית פרוינד ואם מתרגמים זאת לאחוזים, הרי שזיו דשא זכה ב-58.8% מכלל הקולות הכשרים לעומת 41.2% שקיבלה עלווית פרוינד.

בהתפלגות ההצבעה על-פי הקלפיות, מתברר כי עלוית פרוינד ניצחה בשתי קלפיות בלבד ושתיהן בנוה-הברון: בקלפי אחת היא זכתה ב-206 קולות לעומת 195 שהוענקו לזיו דשא ובקלפי האחרת זכתה ב-202 קולות, מול 123 קולות של זיו דשא.

אלא שבכל שאר 22 הקלפיות נחלה עלוית פרוינד הפסד מצטבר שנע מהפסד ועד תבוסה.

להלן התפלגות ההצבעה לפי שאר הקלפיות:

דרך-שרה: 124 לדשא לעומת 67 לעלוית.

דרך-שרה- 229 לדשא לעומת 124 לעלוית.

ניל"י-92 לדשא לעומת 72 לעלוית.

ניל"י-153 לדשא לעומת 104 לעלוית.

ניל"י-214 לדשא לעומת 157 לעלוית.

ניל"י- 201 לדשא לעומת 122 לעלוית.

החורש- 165 לדשא לעומת 162 לעלוית.

החורש- 247 לדשא לעומת 124 לעלוית.

החורש- 229 לדשא לעומת 172 לעלוית.

החיטה-248 לדשא לעומת 139 לעלוית.

החיטה- 195 לדשא לעומת 171 לעלוית.

החיטה- 192 לדשא לעומת 167 לעלוית.

תיכון-195 לדשא לעומת 134 לעלוית.

תיכון- 63 לדשא לעומת 23 לעלוית.

תיכון- 124 לדשא לעומת 79 לעלוית.

תיכון- 247 לדשא לעומת 130 לעלוית.

נוה שרת- 260 לדשא לעומת 157 לעלוית.

נוה שרת- 202 לדשא לעומת 123 לעלוית.

תשבי- 202 לדשא לעומת 131 לעלוית.

תשבי- 206 לדשא לעומת 155 לעלוית.

נוה הברון-210 לדשא לעומת 185 לעלוית.

נוה הברון-195 לדשא לעומת 206 לעלוית.

נוה הברון- 176 לדשא לעומת195 לעלוית.

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב

bottom of page