top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

החרדים לא משתתפים בבחירות!


הודעה שפורסמה בלילה לפני יום-הבחירות, מטעם "ועד הרבנים" בזכרון-יעקב, קבעה כי הקהילה החרדית במושבה, אינה משתתפת בבחירות לראשות המועצה-המקומית.

תחת הכותרת "הוראת ועד הרבנים בעניין הבחירות" נאמר בין השאר כי " לא יהיה תועלת לענייני היהדות ולבני הקהילה בהשתתפות הציבור בבחירות ויה"ר שירבה כבוד שמים על ידינו".

הפירוש המעשי של החלטת "ועד הרבנים" בזכרון-יעקב היה, לא לקחת חלק בהכרעה לגבי ראשות המועצה-המקומית. למרות זאת, בקלפיות שונות ברחבי המושבה, נראו חברים מהקהילה החרדית מגיעים על מנת לממש את זכותם להשתתף בבחירות.

החלטה היסטורית זאת מציבה לראשונה בתולדות המושבה את הקהילה החרדית במצב חדש, שהרי מן הסתם יהיה לכך מחיר-פוליטי ומעשי, לאחר כינונה של המועצה החדשה, ככל שהדברים אמורים ביחסים שבין הקהילה החרדית לשאר המושבה ועל כך עוד יורחב בהמשך (ראה מאמר מערכת ב"דבר הזכרונים")

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב

bottom of page