חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

אין מה לחכות למשרד-הפנים!


תושבי זכרון-יעקב יגיעו בשבוע הבא לקלפיות על-מנת לבחור ראש-מועצה חדש, אבל יותר מ-16 אלף בעלי זכות-בחירה, ימתינו לשווא להודעות של משרד-הפנים, בכל הקשור למיקום הקלפיות ומקומות ההצבעה שלהם.

מתברר כי משרד-הפנים אינו שולח הודעות-לבוחר ובמקרה הטוב, יפרסם אולי, הודעות כלליות על לוחות המודעות.

כתוצאה מכך, עלולים תושבים רבים, בעיקר כאלה שאינם מחוברים לרשתות-החברתיות, או שאינם משתמשים במחשבים, להימנע מהגעה לקלפיות, בגלל חוסר הידיעה בדבר מקום ההצבעה שלהם.

פנינו למשרד-הפנים ושם היפנו אותנו למנהל על המחוז ולמרשם-האוכלוסין ואז נמסר לנו כי כאשר "מתקיימות בחירות שלא במועדן לראש רשות-מקומית, אין משרד-הפנים משגר הודעות לבוחר". למה? ככה!.

מדובר בשערורייה שאין לעבור עליה לסדר-היום, אבל מפאת קוצר הזמן, אין אפשרות לטפל בה והביאה לתיקונה ואשר על כן, מי שזוכר היכן הצביע בבחירות האחרונות, סביר להניח שיצביע שוב באותה הקלפי אולם, ליתר ביטחון אפשר להיכנס לאפליקציה: kalpi.go.co.il להקיש את מספר תעודת הזהות ולגלות את הקלפי המיועדת לכל בוחר.

ראוי לזכור שבמושבה יהיו 24 קלפיות והן תהיינה פתוחות משעה 07.00 בבוקר ועד השעה 22.00 בלילה.

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב