top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מדבר ש(ס)קר תרחק!


מערכת-הבחירות לראשות המועצה-המקומית זכרון-יעקב, מתקרבת לסיום הסיבוב הראשון שלה וזהו בדרך כלל עיתוי, בו בוחרים מועמדים, תומכים וכלי-תקשורת כאלה ואחרים, לפרסם תוצאות של סקרים שערכו.

לפרסום תוצאות הסקרים הללו נודעת חשיבות, לפחות בעיני יועצי-הבחירות למיניהם, משום שהם טומנים בחובם סוג של פוטנציאל, להשיג מומנטום למועמד הזוכה במקום הראשון בסקר. עיתוי פרסום תוצאות הסקר, גם הוא אינו מקרי ותכליתו להשפיע על מי שעדיין מתלבט, רוצה לומר: הנה הוכיח הסקר כי המועמד שלנו מוביל ולכן כדאי שתצטרף למגמה ותעלה על העגלה הצפויה לנצח!

סקרי-בחירות אינם המצאה מקומית, אבל זה המקום להתייחס אליהם, דווקא בזכרון-יעקב, במשנה זהירות.

לתשומת-לב מבצעי הסקרים ומפרסמהם: יש במדינת-ישראל חוק הנוגע לעריכת סקרים, בזמן בחירות לרשויות המקומיות!. החוק הזה מחייב מי שמפרסם סקרים (חוק התעמולה משנת תשי"ט 1959, סעיף 16-ה) לעמוד במספר התחייבויות ובהם: להעביר את תוצאות הסקר (טרם פרסומו!) לוועדת-הבחירות, לפרסם מי הזמין את הסקר, מי ערך אותו, מה מרווח-הטעות שבסקר, שיטת הדגימה בה השתמשו עורכי הסקר, מספר המשתתפים בסקר ומספר הנשאלים שסירבו להשיב על השאלות ועוד.

נוסף לכל אלה, חלה חובת דיווח על אודות הסקר למבקר-המדינה ומי שחושב להתעלם מכל אלה ומפרסם סקר-בחירות, מבלי לעמוד בחובות החוקיות הנדרשות, כדאי שיכין כבר עכשיו המחאה על-סך 30 אלף ש"ח כקנס, שלא לדבר על תביעה-משפטית, העלולה לעמוד לפתחו, במקרה של פרסום סקר-בחירות בניגוד לחוק! (ראה סעיף-17 לחוק).

יכול להיות שיש מי שמתכוון לפרסם סקר-בחירות בזכרון-יעקב, מבלי לדעת את המגבלות החוקיות שחלות עליו, במקרה כזה הוא מוזמן להיכנס לאתר: http://dinmekomi.com ולעיין בכל הסעיפים המחייבים.

זאת וגם זאת: המצב בזכרון-יעקב רגיש הרבה יותר, בזמן בחירות, בכל הקשור לעריכת סקרים ופרסומם. אין זה סוד שלחלק מהגורמים הקשורים לעיתונות-המקומית במושבה, קשרים 'מעניינים' מאוד, עם מפלגה פוליטית כזאת או אחרת, עם בעלי-עסקים ובעלי-עניין, הקשורים למועמדים מסוימים, ולכן צריכה ונדרשת מידה רבה של זהירות וחשדנות, לגבי תוצאותיו של כל סקר-בחירות שיתפרסם בזכרון-יעקב ועל כך כבר נאמר "מדבר סקר תרחק!".

#זכרונים #סקרים #זיכרוןיעקב

bottom of page