top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הסתיים פינוי מבני 'פלך'


השבוע הסתיים סוף-סוף פינוי המבנים הארעיים של בית-הספר הדתי-לאומי 'פלך' לבנות. המבנים הללו שימשו בשנים האחרונות את תלמידות בית-הספר, אשר עברו לאחרונה למתחם החדש של 'קריית-החינוך' הדתית-לאומית, סמוך למתחם 'תיכון המושבה'.

כזכור הוצבו המבנים הארעיים הללו בפאתי המגרש הגדול שמאחורי קניון 'פסגת המושבה' ואז התברר כי הדבר נעשה ללא קבלת היתר ואישור של אחד מבעלי השטח, תושב העיר חולון.

כתוצאה מכך, התנהל בין הבעלים לבין המועצה-המקומית זכרון-יעקב, מאבק משפטי שהסתיים בסופו של דבר בסוג של פשרה והמבנים הארעיים המשיכו לשמש את תלמידות 'פלך', עד שהשבוע, הועברו ממקומם.

עכשיו לא נותר אלא להמתין ולראות מה יעלה בגורלו של המגרש הענק, ששטחו מצוי בבעלותם של מספר שותפים, רובם ככולם מחוץ לזכרון-יעקב.

#זכרונים #פינוי #זיכרוןיעקב

bottom of page