top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מתחילים ב'במדבר'

השבת פותחים בקריאת ספר-במדבר ופרשת 'במדבר' היא הראשונה בספר זה.

במרכז פרשת-השבוע מדובר בפירוט שמות נשיאי השבטים, מפקד הגברים על-פי חלוקה לשבטים,חלוקת השבטים למחנות, תיאור תפקידם ומספרם של בני שבט לוי, פדיון-בכורות ותפקידם של בני משפחת קהת.

כניסת השבת במושבה בשעה: 19.14 וצאת השבת בשעה: 20.26.

!

שבת שלום

#זכרונים #פרשתהשבוע #זיכרוןיעקב

bottom of page