top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פיני ממן: "להתנהל כמו עיר!"

עו"ד פיני ממן השיב על השאלה הראשונה, בדבר 4 הנושאים העיקריים שבדעתו לטפל בהם אם יבחר לראש-המועצה:

חניה- נושא התחבורה והחניה, הפך לנושא המרכזי בזכרון-יעקב, שבה ממוצע המכוניות לבית-אב, נושק ל-2-3, לכן כפי שהצהרתי,זכרון-יעקב גדלה והפכה לעיר, מועמדים אחרים טומנים את ראשם בחול ואינם מבינים את המציאות החדשה שנוצרה, העולה על כל דמיון, לכן התקציבים הממשלתיים, התקנים, התיירות, הספורט, החינוך, התרבות, פיתוח ותשתיות. לדוגמא: פתרון בעיית החניה והתחבורה, התכנון והליווי ממשרד-התחבורה, יהיו בהתאם לעיר ולא למועצה, כך גם שאר הנושאים דלעיל.

פיתוח הספורט- ע"י קידום ענף הספורט הייצוגי, טניס-השולחן, כדור-סל, הקמת קבוצת כדורגל עירונית המייצגת את זכרון-יעקב, בניית אצטדיון כדורגל ואתלטיקה. הספורט בראשותי, יעבור לאחריות ולטיפול המועצה.

תיירות- שימת דגש על מרכז המושבה לעידוד העסקים כגון, אירועים ופעילויות מרכזיות. יום-העצמאות, בשנה הבאה, יועתק למרכז המושבה. חיזוק ועידוד ענף המלונאות, צימרים, הקמת בית-ספר למלונאות, עידוד תיירות ויזמים מחו"ל.

חינוך וטיפוח הנוער- פתיחת רישום וחופש הבחירה לאזורי רישום בתוך הישוב ומחוצה לו (בהתאם לקריטריונים). אוטובוסים מותאמים לנסיעת תלמידים בלבד, המחייבת חגירת כלל התלמידים, בכך תמנע צפיפות ועמידת התלמידים אשר תמנע את סיכונם של התלמידים. הגדרה מחדש של החינוך הבלתי פורמלי, אחריות לאורך כל היום, הקמת בית-ספר לחינוך-מיוחד והשקעה בחינוך-המיוחד. הקמת קריית-חינוך על-ידי הפיכת התיכון בשעות-הערב לקמפוס אוניברסיטאי ולימודי-תעודה למבוגרים והשכלה אקדמאית לתושבי זכרון-יעקב ומחוץ לישוב. חיזוק והזדהות תחושת בני-הנוער למקום, חיזוק ותמיכה בתנועות-הנוער, קירוב לבבות, היכרות ומפגשים בין הנוער הדתי והציוני לבין תנועות-נוער אחרות. הנוער הוא פני העתיד של הישוב ובבוא היום, נדאג להם לדיור כזוגות צעירים. אצלי באמת יהיה דיור בר-השגה במחיר בר-השגה.

על השאלה בדבר הטיפול בגירעון המועצה השיב פיני ממן:

הצעדים לצמצום הגירעון איננה קוסמות או נוסחת פלא. לגופו של עניין, יש לבחון ממה נובע הגירעון, לבדוק את סעיפי התקציבים, לאן היו מנווטים, בחינת הפרויקטים, חשיבותם, עלותם, כדאיותם ותועלתם. מניסיוני ולהערכתי, התקציב לא נבחן מידי שנה והמשיכו אותו באופן בנאלי, מבלי לבדוק את כדאיותו ותועלתו של כל פרויקט ופרויקט, אלא המשיכו את אותו תקציב של השנה הקודמת. לכן, מידי שנה, הצורך הוא בבניית תקציב על בסיס-אפס. מאפייני המשבר שלנו בישוב, הם ההוצאות ומימון ההוצאות. ידוע לכל שגורמי משבר פוטנציאלים ברשויות-המקומיות, הנם גידול האוכלוסייה. הרשות-המקומית אינה עוד מועצה קטנה, זכרון-יעקב גדלה למיימדים של עיר. המצב שבו נמצא הישוב הוא יצור כלאיים, לא לכאן ולא לשם, לכן תושבי זכרון-יעקב סובלים מבעיית תקציבים, תשתיות, חינוך, חנייה, ספורט, תעסוקה ועוד. מי שלא מבין זאת, רואה ומרגיש, אך מתעלם מן העובדות והמציאות העולה על כל דמיון, אשר נכפתה עלינו בעשור האחרון. חלק מהמתמודדים היום, ראו והחרישו. חשוב לפעול להגדלת והשגת תקציבים ממשרדי-הממשלה, 'סלוגן' של חלק מהמועמדים, נובע מחוסר הבנה או חוסר יכולת להיות מחובר לשלטון המרכזי, בפרט אלה הטוענים 'לא לפוליטיקה ולא לעסקנות פוליטית', אינם מבינים את המשמעות שבניהול ישוב או עיר, כי לסמוך ולבסס את התקציב, רק על ארנונה למגורים, מבלי לפתח תעסוקה ואזורי תעשייה ובלי תמיכה ותקציבים ממשרדי הממשלה, אינו מבין דבר.

יש להבחין בין גירעון מצטבר מהכנסה שנתית, לגירעון שוטף. חשוב לציין ויש לשקול הצטרפות לתכנית-הבראה שתקנה יתרונות לרשות, לכן כראש הרשות, טיפול מוקדם בבעיה, יקטין את הסיכון שזכרון-יעקב תיקלע למשבר חמור, שיחייב צעדים חריפים כמו 'וועדה-קרואה' ו/או 'חשב מלווה'.

המשך הטיפול בגירעון, יהא תוך שקיפות מלאה ומשאל לתושבים, לכל תכנית ותכניות הבנייה בישוב.

על השאלה בדבר שינוי או ביטול פרויקטים קודמים, השיב עו"ד פיני ממן:

עם כניסתי לתפקיד, אבחן ואערוך בדיקה לכל הפרויקטים שהמועצה צד להם, באותם מקומות שאמצא שאין כדאיות של עלות ותועלת, המשך אותם פרויקטים יבחנו בפן המשפטי הארגוני וכיצד נתקבלו ההחלטות והאם ניתן לשנותם או לבטלם. צריך לזכור שאותם פרויקטים נמצאים בשלב שבו ישנם התחייבויות חוזיות/משפטיות והנזק בביטולן יהא גדול מן התועלת. לכן יש לפעול בזהירות אל מול הצדדים האחרים ולפעול לשם הסכמה מרצון, על-מנת לקבל תוצאה טובה.

על השאלה בדבר שינויים במבנה המועצה או בין בעלי תפקידים, השיב פיני ממן:

ברור לכל, עם כניסתי לתפקיד, אלמד את המבנה-הארגוני ואת הפעולות השונות של המחלקות והאגפים במועצה. במקומות שאצטרך לעשות שינויים ולהתאימם לרוח התקופה, אפעל בחדשנות, כדי שהתועלת תהא גבוהה ויעילה לטובת התושב והישוב. נושא הגבייה יעמוד אצלי בסדר העדיפות, במהלך המפגשים עם התושבים ובסיורים, נתקלתי בטענות רבות, הקשורות למחלקת-הגבייה. מבחינתי זהו המבחן הראשון והמחלקה תיבדק לעומק על דרכי הניהול ועבודת המחלקה. תיעשה בדיקה למחיקת חובות, לצד שמיטה של חובות מסופקים שלא עודכנו ברישומים בשנים הקודמות. הידעתם שההכנסה מארנונה ממתחם 'מול זכרון', מתחלקת בין זכרון-יעקב לבין פרדיס?

עוד הוסיף וציין עו"ד פיני ממן: אני מתכוון להקים מנהלת רובעים, דהיינו: מכל שכונה יבחרו נציגים אשר ירכזו את צרכי השכונה, אליה הם משתייכים. נערוך כל שבוע מפגש של ראש-המועצה וצוותו עם נציגי הרובעים, בו ידונו הנושאים המטרידים את תושבי השכונות והפתרונות הרצויים לכך. כמו כן, הדלת ללשכתי תהא פתוחה פעמיים בשבוע.

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב

bottom of page