חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

עלוית פרוינד: אמנת-שירות לתושב!

עלוית פרוינד השיבה על השאלה הראשונה בדבר הנושאים המרכזיים שבדעתה לטפל:

הכשרת הבוגר של מערכת-החינוך בזכרון-יעקב למאה ה-21- מערכת החינוך שלנו צריכה שדרוג משמעותי כדי שנוכל להכשיר את בוגרי המערכת היישובית למאה ה-21. השינויים צריכים להיות כלל מערכתיים ונקודתיים כאחד, עלינו להכשיר את הילדים שלנו לעתיד ולהעמיד לרשותם את הכלים הנחוצים, כדי להפוך לבוגרים מצליחים, שממצים את כישוריהם ומפתחים אותם, וחברים מעורים ותורמים לקהילה.

לשם כך, בכוונתי לפתוח באופן הדרגתי את אזורי-הרישום, לעודד הפיכת בתי-הספר לייחודיים, לקדם שיתוף-פעולה עם גוף אקדמי לפיתוח תכניות לימוד בתיכון ולגבש תכנית-אב יישובית, ליצירת רצף לימודי ישובי אחיד, מגילאי 0-24.

כמו כן, בכוונתי ליצור מרכז צעירים, שיסייע לגילאי 17-24 בתחנות קבלת ההחלטות המשמעותיות בחייהם ויעניק יעוץ לקראת גיוס, לקראת לימודים אקדמאים ופתיחת עסק, קורסי-הכשרה ומתחם צעירים לבילוי.

טיפול מיידי בחסמי תחבורה וחנייה- נושאים אלה מכבידים מאוד על תושבי זכרון-יעקב כולם. תושבי 'חלומות', גבעת-עדן, נווה-הברון ונווה-שרת, סובלים מעומסים ייחודיים. ניתן לפתור בעיות אלה בפתרונות קצרי-טווח, שיש להפעילם באופן מיידי, לצד גיבוש תכנית לפתיחת חסמי התנועה ויצירת פתרונות חנייה חכמים. בכוונתי ליישם פתרונות קצרי-טווח וארוכי-טווח, שיושמו במקומות אחרים, יש כאלה!

מושבה קטנה וחכמה- פתרונות טכנולוגים לייעול השירות לתושב. ניתן ואפשר לייעל את השירותים שהמועצה מעניקה כיום לתושבים. בכוונתי להפעיל אפליקציית שירותים שתסייע בידי המועצה להעניק שירותים יעילים ומהירים יותר מכפי שנעשה כיום. ייעול השירותים, יהיה חלק מאמנת-שירות חדשה, שתחתם בין תושבי זכרון-יעקב, עובדי-המועצה והנהלת המושבה ותפתח עידן חדש של שירותיות לתושב.

יצירת מנופים כלכליים- לחיזוק חוסנה של המועצה. אני מאמינה בייחודיות של זכרון-יעקב ובשמירה על הצביון הייחודי לה, כאבן-שואבת לחיזוק אזורי התעשייה ובעסקים במושבה. יש לנו מושבה שהיא 'פרובנס-ישראלית' וככזו, היא מהווה אטרקציה, שיש בידינו למנף ולקדם, כדי לחזק את חוסנה הכלכלי ולהשביח את איכות-החיים של כולנו.

על השאלה בדבר דרכי טיפולה בגירעון המועצה-המקומית, השיבה עלוית פרוינד:

בכוונתי להציג תכנית-הבראה שתתפרש על פני 5 שנים ותוצג לאישור משרד-הפנים, על-מנת שיישא במימונה.

על ביטול או שינוי תכניות שנקבעו בעבר, השיבה עלוית פרוינד:

הפעולה הראשונה שעשיתי, עם ההכרזה על בחירות בזכרון-יעקב, הייתה לפנות ליו"ר הוועדה-המחוזית, שישהה אישור תכניות,

שעשויות להשפיע על אופיה של זכרון-יעקב ועל צביונה הכפרי המיוחד. בכוונתי לבחון מחדש תכניות שטרם אושרו ולדאוג שטובת הציבור והאינטרס הציבורי הרחב, יהיה הקו המנחה את עמדת המועצה ואת תכניותיה.

על שינויים אפשריים במבנה המועצה וחילופי בעלי תפקידים, אמרה עלוית פרוינד:

עבודת המועצה תצטרך לעמוד בסטנדרטים שירותיים גבוהים, שיהיו חלק מאמנת-שירות חדשה של הנהלת המושבה ועובדי-המועצה, מול תושבי זכרון-יעקב.

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב