top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

איציק בלה: טיפול מיידי במצוקת החנייה!

איציק בלה השיב על השאלה בדבר ארבעת הנושאים החשובים ביותר בהם בדעתו לטפל:

אין רק ארבעה נושאים לטיפול ומניסיון אני יכול לספר, שכמעט כל נושא חשוב ודחוף. ראש-מועצה צריך לדעת לפעול ולהפעיל את אנשי המקצוע המסורים, גם לגבי מה שדחוף וחשוב וגם בייחס למה שצריך לתכנן מראש, תוך שיקול דעת, אחריות ושמירה על מסגרת תקציבית.

מתוך מגוון הנושאים, אני בוחר לציין ארבעה מהם, שלדעתי חשובים, אבל מסייג ואומר כי יש עוד נושאים שתמיד צריך לטפל בהם.

קואליציה רחבה- אחרי הקרע שנוצר במועצה, יש צורך בבניית קואליציה יציבה, שתתן ייצוג הולם לכל התושבים. אני גא להיות חבר-מועצה, שתמיד ידע להיות זה שמגשר ומחבר ועל כך יעידו כלל חברי-המועצה בעבר ובהווה ואני מתכוון להמשיך בכך, על-מנת לחזק ולייצב את הקואליציה לטובת הישוב כולו.

הקמת צוותי-עבודה- בכוונתי להקים צוותים כאלה, הכוללים אנשי-מקצוע וחברי-מועצה, לבניית תכנית ישימה לשנתיים הקרובות ואשר מביאה בחשבון גם התחייבויות לפרויקטים 'מתגלגלים' וגם את האתגר התקציבי הניצב מולם.

טיפול מיידי במצוקת החנייה- המטרה היא לטפל באופן מיידי במצוקת החנייה במרכז המושבה. אכנס את נציגי התחבורה-הציבורית, להגברה והנגשה של קווים למרכז המושבה וממנה, ומתן פתרונות זמניים והכשרת שטחי חנייה נוספים, על-פי המלצת גורמי המקצוע.

מלחמה ביתושים- המשך יישום מזורז של פרויקט ניטור והדברת מפגע היתושים, תוך שמירה על איכות-הסביבה והקפדה על בריאות התושבים.

על השאלה בדבר הטיפול בגירעון התקציבי, השיב איציק בלה:

כפי שכבר ציינתי, בכוונתי להקים באופן מיידי, וועדה-מקצועית, במטרה לבחון את מצבה הכלכלי של המועצה ולהמליץ על פתרנות ישימים קצרי-טווח וארוכי-טווח גם יחד. אני מתכוון לפעול בשיתוף, אך בנחישות, גם בנושא זה ומצפה מכל חברי-המועצה להצטרף אלי, למען המושבה היקרה לכולנו.

על ביטול או שינוי תכניות שכבר נקבעו בעבר, השיב איציק בלה:

אין בכוונתי לבטל תכניות שהצבעתי עבורן ואני מאמין בהן. יחד עם זאת, היה ואדרש לשינויים, או לחשיבה מחדש, כתוצאה מאילוצים כלכליים או אחרים, בוודאי שאבחן זאת בכובד ראש ולגופו של כל עניין ואעשה זאת בעזרת אנשי-המקצוע. אני בטוח שגם בעניין זה, נדע לקבל החלטות נכונות לטובת המושבה.

על השאלה בדבר שינויים במבנה המועצה או חילופי תפקידים, השיב איציק בלה:

תכל"ס זאת שאלה המבקשת לדעת אם מי שייבחר, יפתח במסע הדחות. המועצה והתושבים, עברו טלטלה לא קלה בשנתיים האחרונות. יש במועצה עובדים נפלאים ומסורים, אני חושב שחשוב לייצב את המערכת, להשכין קצת שקט של עשייה ועבודה ולא לצאת למסע הדחות ונקמות, בעיקר מסיבות לא ברורות. כפי שהקפדתי כל שנותיי, כנבחר ציבור, כך אמשיך להקפיד, שכל מינוי יעבור את המיונים המקצועיים והחוקים הנדרשים. היה ומבחינה מקצועית, יימצא עובד (בכל דרג), שאינו מבצע את תפקידו,או חלילה עובר על מנהל-תקין, בוודאי

שתישקל דרכו, באמצעות הגורמים המקצועיים ואין בכוונתי לחרוג כהוא-זה מהחוק ומהמנהל-התקין.

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב

bottom of page