top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

האם תהיה לנו 'מועצה-לעומתית'?


ראשית יובהר כי אין בדברים המתפרסמים כאן, משום הבעת תמיכה במועמד זה או אחר בבחירות לראשות המועצה-המקומית זכרון-יעקב, או התנגדות לבחירה של מי מהמועמדים. הרשימה הזאת נועדה להביא לידיעת הציבור אפשרות סבירה למדי שתיווצר במושבה בעקבות הבחירות. הממונה על המחוז במשרד-הפנים

הבחירות המפתיעות לראשות המועצה-המקומית זכרון-יעקב, הציבו בסופו של יום 5 מועמדים המתמודדים על התפקיד הנכסף ורק ב-21 ביוני, או 14 יום מאוחר יותר, נדע מי נבחר לשמש ראש-מועצה לשנתיים-וחצי הקרובות.

אבל הבחירות הללו, טומנות בחובן אפשרות לפיה, תמצא עצמה זכרון-יעקב, כעבור זמן מסויים, בפני סוג של שוקת-פוליטית שבורה ואז לא יהא מנוס ממינוי 'וועדה קרואה' מטעם משרד-הפנים.

האפשרות הזאת נובעת מיצירת מצב, בו יובילו תוצאות הבחירות למשהו המוכר בעגה הפוליטית כ'מועצה לעומתית' וכאן המקום להסביר בפשטות במה מדובר:

"מועצה לעומתית" הינה מצב, בו אין לראש-המועצה הנבחר רוב במועצה שלו. הוא אמנם נבחר ברוב קולות לתפקידו, אבל מוצא את עצמו במיעוט, מול קואליצייה-לעומתית וכמעט שאינו מסוגל, עקב כך, להעביר שום החלטה במועצה.

המושג הזה אינו מופיע בחוק וגם אין לו מעמד מיוחד. מדובר במונח של משרד-הפנים, שנועד להגדיר מציאות קשה, שעלולה להוביל מועצה-מקומית עד כדי חוסר תפקוד מוחלט.

נכון אמנם שלראש-מועצה נבחר, יש עדיין סמכות ויכולת, במצב של "מועצה לעומתית", לקבל החלטות על סמך תקציבים שאושרו בשנה קודמת, כאלה שכבר נכנסו לתוקף ועל-כן, יכול מן הסתם, לתפקד איכשהו בטווח הקצר. אלא שלטווח ארוך, הוא תלוי לגמרי בהתחשבות וברצון הטוב של יריביו הפוליטיים, אלה המהווים רוב במועצה והתלות הזאת, מעולם לא בישרה טובות. בלי שיתוף-פעולה והבנה של הרוב במועצה, עלול הנבחר הטרי למצוא עצמו כבול ומשותק, מה שמוביל בדרך-כלל, את הממונה על המחוז במשרד-הפנים, לדרוש מהמועצה, באמצעות צו המוגבל בזמן, לבצע את עבודתה ותפקידה. במידה שהדבר אינו מתאפשר, נוכח השיתוק הקיים במצב של "מועצה לעומתית", יכול הממונה, באישור שר-הפנים, למנות לישוב 'וועדה-קרואה' שתנהל את הרשות-המקומית מטעם משרד-הפנים, עד למועד עריכת הבחירות הכלליות לרשויות-המקומיות.

כבר היו דברים מעולם: הרשויות-המקומיות של שפרעם, לוד, בני-ברק, ערד, ירוחם ומקומות נוספים, עברו את התהליך שהחל ב"מועצה לעומתית" ואשר הסתיים ב'וועדה-קרואה'. זכורה העתירה לבג"צ , (בג"צ 10769/05) שהוגשה נגד משרד-הפנים, על הכוונה למנות לירוחם 'וועדה קרואה'. בית-המשפט העליון דחה בשנת 2006 את העתירה, בהרכב השופטים ברק, חשין ובייניש ואישר מינוי ה'וועדה הקרואה' לישוב, למרות שציין בפסק-הדין כי, זכותם של התושבים להתנהל תחת ראש-מועצה בו בחרו, אלא שהמצב של "מועצה לעומתית" לא אפשר את הניהול התקין של המועצה ועל-כן, לא נותרה ברירה אלא למנות "וועדה קרואה".

אגב, יש רק אפשרות אחת להימלט מגורלה של "וועדה קרואה": אם ראש-המועצה הנבחר/ת, מי שאין לו רוב במועצה, ימנה את סגנו/סגניתו, מקרב חברי הקואליציה, או אז יווצר לו/ה רוב לנהל את הרשות-המקומית.

#זכרונים #פוליטיקה #זכרוןיעקב

bottom of page