top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

סיבוב-שני? ב-5 ביולי!

אם יסתיים הסיבוב הראשון של הבחירות לראשות המועצה-המקומית זכרון-יעקב, ללא הכרעה, יתקיים הסיבוב השני של הבחירות, 14 ימים אחרי מועד סגירת הקלפיות , משמע: ביום שלישי כט' אייר תשע"ו ה-5 ביולי 2016.

כך מסר השבוע פאיז חנא, מנהל-הבחירות בזכרון-יעקב, אשר קיבל לידיו השבוע, את רשימת המועמדים לראשות המועצה, באולם הישיבות של הרשות-המקומית.

פאיז חנא מסר עוד כי יכנס, כפי הנראה בשבוע הבא, ישיבה מסכמת, במהלכה ימסור באופן רשמי את שמות המועמדים שעמדו בתנאי-הסף להתמודד בבחירות. כמו כן יודיע על מספר הקלפיות שיהיו ביום הבחירות, ה-21 ביוני, ברחבי המושבה ועל מקומם הסופי.

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב

bottom of page