top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הדגל שלי הוא אני...


אפשר להגיד על שרת התרבות, מירי רגב, מה שרוצים ואפילו לחלוק על סגנונה האישי, אבל מותר לזקוף לזכותה, במהלך השנה-פלוס לכהונתה, מספר צעדים שנקטה באומץ, כנגד האג'נדה שביקשה להמשיך לשלוט בתרבות הישראלית. בכלל כל אלה, מדובר בהעדפה תקציבית של הפריפריה, בהחרמת מוסדות ואומנים, המסרבים להופיע ביהודה-ושומרון, ברצון לשים קץ למונופול של התחנה-הצבאית גלי צה"ל על המוסיקה לה אנו מאזינים והשבוע התבשרנו, על עוד החלטה משמעותית של השרה רגב: לחייב כל מוסד או ארגון , אשר מדינת-ישראל מממנת את קיומו, להניף את דגל-ישראל!

ההחלטה הזאת נראית במבט ראשון מוזרה למדי, שהרי ניתן היה להניח כי כל מוסד ממלכתי בישראל, כמו גם כל רשות-מקומית, מוסד או ארגון ששייך למדינת-ישראל ואף שואב ממנה כספים, יניף בפתחו את דגל-המדינה, אבל מתברר כי לא כך הם פני הדברים ועל כן נזעקה השרה מירי רגב, לתקן בצדק את המעוות.

יכול ורשאי אדם להניף על גג ביתו כל דגל שיבחר ואפשר לראות אלפי בתים במגזר הערבי, המניפים את דגלי-פלשתין, שלא לדבר על דגלים של ארגוני חבלה ורצח למיניהם. הבחירה האישית להניף בדל"ת אמותיו של אדם, כל דגל המייצג את רוחו והעדפותיו, הבחירה הזאת, יכולה אולי לעורר סלידה אצל כל ישראלי, אבל מה לעשות, היא חוקית ולגיטימית.

לא כך הדבר כאשר במאות כפרים ערבים, אין בנמצא דגל-ישראל במקומות ציבוריים-ממלכתיים ובהם רשויות-מקומיות, מתנ"סים, סניפי-דואר ומקומות אחרים, שאלמלא קופתה הנדיבה של המדינה, כלל לא היו קיימים.

כעת באה מירי רגב לחייב בחוק את הנפת הדגל-הלאומי, גם במקומות המתנערים מקיומה ושלטונה של מדינת-ישראל. היא 'תזכה' כפי הנראה למחאה-תורנית של מיני מגני 'זכויות-הפרט-והאזרח' ויאשימו אותה כמובן בפגיעה ב'חופש הביטוי' ובציפור-הנפש של הדמוקרטיה בישראל ואולי אפילו ידון גם דבר זה בבג"צ.

אין דבר, ראוי שמקהלת שונאי ועוכרי ישראל, תמשיך להשמיע קולות ניחרים ובלבד שמישהו אכן יאכוף את החוק החשוב הזה ולא יסתפק ברישומו בספר-החוקים. האכיפה חייבת להיות מלווה בסנקציות כספיות כואבות, אחרת ישימו את החוק הזה ללעג ולשנינה. אגב, אפשר ומומלץ לקנוס באופן אישי, כל ראש רשות-מקומית על עבירה על-פי החוק החדש.

צריך להזכיר לכל מי שמתגורר כאן ומחזיק תעודת-זהות ישראלית, כי בסופו של יום, יש למדינה זכות להחליט עבורו מתי והיכן להניף את הדגל-הלאומי, במיוחד אם הוא נהנה מכספי המדינה.

הדגל שלי-הוא אני!

#זכרונים #עמדה #זכרוןיעקב

bottom of page