top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

זיו דשא:" לא להקצות תקציבים בתקופת הבחירות!"


זיו דשא, חבר האופוזיציה והמתמודד על תפקיד ראש המועצה-המקומית בבחירות הקרובות, העלה אתמול בישיבת המליאה, יחד עם עמיתו מאיר ואנונו, את הדרישה לא לאשר או להקצות כספים, במהלך תקופת הבחירות.

זיו דשא טען כי אין זה מתקבל על הדעת שהמליאה תאשר, דווקא בתקופת הבחירות, העברת כספים ותקציבים למימון פרויקטים, מה עוד שיתכן כי אחרי הבחירות, יבוטלו הללו על-ידי ראש-המועצה הנבחר.

בקשתם של זיו דשא ומאיר ואנונו, נענתה בחלקה. ראש-המועצה בפועל, איציק בלה, הטעים כי בנושאים מסוימים, אין מדובר בחריגה וכי יש דברים שאינם סובלים דחוי, כגון תחומים הקשורים לבטחון ובטיחות או לחילופין, למימון שיפוצי-קיץ.

יחד עם זאת הסכים איציק בלה, בגיבוי חוות דעתו של היועץ-המשפטי ברזילי, לא לאשר חלק מהכספים המיועדים למימון ביצוע עבודות שונות, אלא רק לאשר את הנתח המיועד להשלמת התכנון.

כך צלחה ישיבת המליאה הראשונה שניהל איציק בלה ,מאז התפטרותו של אלי אבוטבול, בהצלחה ובאווירה נינוחה ועניינית, בניגוד למתח ולהתפרצויות הזעם שאפיינו אותה בעבר.

במהלך הישיבה, בה השתתפה שוב חברת המועצה ריביק שני, מחזיקת תיק-הגמלאים,העלתה האופוזיציה גם את הבקשה למשוך את העתירה שהגיש אבוטבול לבג"צ, נגד מבקר-המדינה, אולם איציק בלה הסביר כי מדובר בנושא שכבר מצוי בהליכים משפטיים וכי עניין זה יתפרש כהחלטה פוליטית וההצעה ירדה מסדר-היום.

המליאה אישרה זירוז הטיפול במפגעי רחוב כט' בנובמבר וכי יושם דגש דחוף על השלמת גדר-הבטיחות במקום.

בתשובה לאחת מן השאילתות של האופוזיציה, הגיבה המועצה וטענה כי "אין התחייבות כספית לפרויקט קו-הביוב המשותף לזכרון-יעקב ולפרדיס" וכי הנושא " מלווה מקצועית על-ידי תאגיד-המים 'מעיינות העמקים' ומכאן שכל הטיפול והאחריות על קו-ביוב זה, הועברו לתאגיד".

הישיבה הקצרה והעניינית, הסתיימה בתחושה שאם אומנם מסמלת הישיבה הזאת פרק חדש במערכת היחסים הפנימית של המליאה, יש מקום לאופטימיות רבה בכל הקשור לעתיד-הפוליטי במושבה.

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב

bottom of page