top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

זיו דשא: "להחזיר את אמון הציבור!"


זיו דשא, המועמד לתפקיד ראש המועצה-המקומית זכרון-יעקב, מגבש לעצמו את תכנית-העבודה שלו לימים שאחרי הבחירות ובה רשימה לא קצרה של יעדים, סעיפים ומטרות, שבכוונתו ליישם ולהשיג. אבל, מעל מעבר לכל אלה, סבור זיו דשא כי צריך קודם כל " להחזיר את אמון-הציבור במערכת השלטונית, אמון-הציבור נפגע אנושות ויש לפעול להחזרתו ואני מאמין שאוכל לעשות זאת".

זיו דשא מודע היטב למשמעות ולהשלכות של מערכת הבחירות המפתיעה ש'נפלה' על המושבה ואומר:" נכפו עלינו בחירות-בזק, אך אלו בחירות מבורכות, חשובות ובזמן הנכון לחיי המושבה. אנו נמצאים בצומת דרכים, המושבה איבדה כיוון ויש לחשב מחדש את המקום אליו אנו רוצים להגיע, לשאול איזה קהילה אנחנו רוצים לפתח כאן".

זיו דשא מתייחס גם לחלק מהנושאים המרכזיים, שלדעתו ראויים לטיפול מיידי ומטעים כי "תנופת הבנייה מאיימת על חיי הקהילה, על תשתיות הישוב, על מערכת החינוך, הצפיפות והתחבורה ובכך אצטרך לטפל, יחד עם חברי המועצה".

הוא מאמין שביכולתו להשיג את המטרות הניצבות כרגע מול עיניו

ואומר:" אני מאמין שאוכל לעשות זאת. הניסיון המקצועי והציבורי שצברתי בעשרות שנות פעילותי למען המושבה, יעמוד לצדי באתגר העצום הזה ואפעל בשקיפות ובשיתוף הציבור בהחלטות החשובות העומדות לפנינו. אציג בפני התושבים חזון מפורט בנוגע לכל תחומי החיים, אחבר בין כל סיעות המועצה ואפעל יחד איתן להחזיר את המושבה לכיוון הנכון".

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב

bottom of page