top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

איציק בלה:" המשך טיפוח החינוך!"


איציק בלה, מי שהיה במשך תקופת שלטונו של אלי אבוטבול, ממלא מקום ראש-המועצה, מכהן עד הבחירות כראש המועצה בפועל, ורואה עצמו כמי שימשיך בתפקיד זה, למשך שנתיים-וחצי נוספות.

בניגוד לכל שאר המתמודדים על התפקיד, יש לאיציק בלה את הפריבילגיה לשחות במים מוכרים לו היטב ואינו נזקק לתקופת הסתגלות או ללמידה של המערכת, אבל אסור לטעות: איציק בלה כבר אינו ממלא-מקום והוא בהחלט מתכוון לפתוח דף-חדש במועצה-המקומית בראשותו, לאחר שיזכה כמובן באמון הציבור.

" אני מתכוון לפתוח דף חדש ונקי "מדגיש בלה " יש לי מדיניות עצמאית וסדר-יום משלי, כשאמשיך לחזק את הדברים שלדעתי נעשו בצורה טובה למען המושבה ובמקביל, למחוק ולשפר את אותם דברים שלדעתי נעשו בצורה פחות מוצלחת".

בתוך כך מצביע איציק בלה על אחד הנושאים המרכזיים, שלדעתו ראויים לחיזוק וטיפוח ואשר בו הוא מתכוון להתמקד:" חשוב מאוד לשמור על איכות-הסביבה, על הניקיון ועל ניהול-תקין, מקצועי ושקוף של המועצה-המקומית, אבל לטעמי נושא החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות. המושבה הגיעה בתחום זה להישגים לא מבוטלים, אבל לא זו בלבד שצריך לשמור עליהם, אלא יש צורך להשקיע בכך יותר ויותר. אסור לשכוח כי החינוך ישפיע על עתיד הילדים והנכדים שלנו ומכאן החובה לדאוג לא רק למתרחש כיום במושבה, אלא להבטיח שהדור הבא יקצור את פירות ההשקעה שלנו בחינוך ואת זה אני מתכוון לעשות ובגדול!".

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב

bottom of page