top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

תושבים קיבלו בחזרה 'דמי סלילת מדרכה'!


נכון אמנם שהסיפור הזה לא התרחש בזכרון-יעקב אלא בפרדס-חנה השכנה, אלא שמפאת חשיבותו, החליטו ב"זכרונים" לפרסם אותו, שמא מקרה דומה יתרחש גם במושבה:

באפריל 2013 נדרשו 16 בעלי נכסים שלאורך רחוב-הנדיב בפרדס-חנה, לשלם למועצה-המקומית בגין השתתפות בעלות סלילת מדרכה. התושבים פנו תחילה למועצה והציגו בפניה את טענותיהם, אולם נדחו ונאלצו לשלם סכום כולל של 140 אש"ח.

בעקבות כך, פנו התושבים לבית-משפט השלום בחדרה וטענו כי לא נמצא בסיס-חוקי לתשלום אותו נדרשו לבצע וכי המועצה פעלה בחוסר סמכות ופנתה אליהם בדיעבד, אחרי שכבר נסללה המדרכה, מבלי לאפשר להם לסלול אותה בעצמם.

המועצה-המקומית פרדס-חנה טענה מנגד, כי חוק-העזר מקנה לה את האפשרות לדרוש ביצוע התשלום וכי היא לא מחוייבת לפנות לתושבים מראש.

התושבים-התובעים הוסיפו וטענו כי שילמו למועצה, רק מחשש שמא ינקטו נגדם הליכי-גבייה וכי אין הדבר מעיד כלל על הסכמתם לשלם.

שופט בית-משפט השלום, אמיר סלאמה קבע בפסק-דינו, כי המועצה-המקומית רשאית הייתה לגבות את הסכום הנדרש, אילו פנתה מראש לגובלים במדרכה ומאחר שלא עשתה כן, גבתה למעשה כספים מהתושבים, שלא כדין.

השופט גם הוסיף תהיות לגבי תום-הלב של המועצה בפרשה, וחייב אותה להחזיר לתושבים 138,715 ש"ח, נוסף ל-25 אש"ח שכר-טרחת עו"ד וכן להחזיר לתובעים את אגרות המשפט.

הנה כי כן, תקדים מעניין...

#זכרונים #משפט #זכרוןיעקב

bottom of page