top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת קדושים

בשבת הקרובה נקרא את פרשת-קדושים, היא השביעית בספר-ויקרא. בפרשה זאת מרוכז המספר הגדול ביותר של מצוות והן כוללות מצוות בתחומים שונים ומגוונים:

* מצוות בין אדם למקום.

*מצוות בין אדם לחברו.

*מצוות של צדק-חברתי.

*דיני מורא.

*מצוות התלויות בארץ.

*איסור לנהוג כמו הגויים.

מי שמתעניין במצבנו הכללי, מוזמן לעבור על הפרשה הזאת, לערוך את רשימת המצוות ואולי יגלה להפתעתו הרבה, כי עם-ישראל במדינת-ישראל, עובר כמעט על כל המצוות המפורטות בפרשה, אבל זה כבר סיפור ליריעה אחרת...

כניסת השבת בזכרון-יעקב בשעה: 18.55. צאת השבת במושבה בשעה: 20.06

שבת שלום!

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page