top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

כמה עולים-חדשים הגיעו למושבה?


המשרד לקליטת-העליה, פרסם לאחרונה נתונים מעניינים מאוד, על אודות מספרי העולים-החדשים לישראל ומקומם בסך-הכל התושבים בארץ, על-פי התפלגות יישובית.

מדובר בנתונים המשקפים את מספר העולים-החדשים לישראל מאז ה-1 בינואר 2001 ועד ה-30 בנובמבר 2015 .

מנתונים אלה עולה כי לזכרון-יעקב הגיעו בתקופה האמורה בסך-הכל 855 עולים חדשים וזאת על-פי ההתפלגות הבאה:

60 עולים מברה"מ, 86 עולים מצרפת, 395 עולים מארה"ב, 15 עולים מארגנטינה, 113 עולים מאנגליה, 186 עולים ממקומות אחרים ו-0 עולים חדשים מאתיופיה.

כל העולים החדשים שהגיעו למושבה זכרון-יעקב מהווים יחד 3.7% מכלל האוכלוסייה בישוב.

פרשנות? כל אחד מוזמן להעניק לנתונים הללו פרשנות משלו והאחריות עליו...

#כרוניםז #עולים #זכרוןיעקב

bottom of page