top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הזדמנות 'לניקיון' גם בוועדה לתכנון-ובנייה


הבחירות הקרובות לראשות המועצה-המקומית זכרון-יעקב, שנקבעו ל-16 ביוני 2016, עשויות להביא לתפנית מרעננת בפניה של המושבה ומעבר ל'ניקיון האורוות', שכל-כך נחוץ ברשות-המקומית, מתברר כי מדובר גם בהזדמנות פז, לבצע סוג של ניקיון-יסודי גם בוועדה-המקומית לתכנון ובנייה-השומרון.

נכון אמנם שמדובר בגוף עצמאי, שמנהליו אינם עומדים לבחירה וכי אינו כפוף כלל למועצה-המקומית, אבל נוכח מה שהתרחש שם בשנים האחרונות, ונוכח הקשר שבין הוועדה לבין המועצה, יכולה זהות ראש המועצה הנבחר, להביא לשינוי מרענן והכרחי גם בוועדה.

רבות כבר דווח, דובר ונכתב, על מה שהתקשורת אוהבת לכנות 'קשרי הון-שלטון' וחלק מהם, מה לעשות, עובר ב'צנרת' המחברת בין המועצה-המקומית לבין הוועדה לתכנון-ובנייה.

ראש-המועצה של זכרון-יעקב, הוא הנציג הנבחר של המושבה באותה וועדה והוא אינו יושב שם ומשתתף בישיבותיה, רק כמי שנהנה מהכיבוד ומהכבוד, אלא שלאמירה שלו, בישיבות הוועדה, יש משקל-סגולי כבד מאוד.

ראש-המועצה אמור לדאוג לאינטרסים של המושבה, בכל הקשור לתכניות בנייה, הרחבה ורישוי, בהתאם לתפיסת-העולם, בזכותה נבחר לתפקידו ועל כן מדובר בקשר הדוק בין שני הגופים הללו.

הקשר ההדדי הזה, יודע גם לספר על עשרות מיליוני שקלים-חדשים, העוברים מכיס ציבורי אחד לכיס ציבורי אחר, באמצעות היטלים ואגרות למיניהן, מה שלא פעם יוצר זהות אינטרסים ולא תמיד לטובת האזרח הקטן. כאן נבחנת השפעתו של ראש-המועצה בוועדה, אבל יש עוד מרכיב הראוי לתשומת-לב מיוחדת במינה, במערכת הקשרים הזאת: לראש המועצה, אם הוא בוחר בכך, יש את היכולת והכוח לנטרל בוועדה לתכנון-ובנייה, את השפעתם הרעה של כל מיני גורמים אינטרסנטים, בדרך-כלל יזמים וקבלנים בעלי-הון. ראש-מועצה, המאמין בטוהר שליחותו הציבורית, יכול לגרום לגורמי ההון-שלטון להדיר רגליהם מהמגרש, בו הם קובעים כיצד תראה זכרון-יעקב, גם על אפם וחמתם של סרסורי-הקרקע וכרישי הנדל"ן, במיוחד הסמויים מהעין.

ה'קשר-הגורדי' בין יזמים המסתתרים מאחורי 'אנשי קש' ו'בובות' למיניהם, כבר המיט על זכרון-יעקב אסונות לא קטנים ואת זה ראוי לחסל, אחת ולתמיד, ומי שבידו בכוח והיכולת לעשות זאת, הינו ראש-המועצה הנבחר של המושבה.

הנה כי כן, למרות שמדובר בבחירות לראשות המועצה, הנה הזדמנות פז לבצע ניקיון יסודי באחד הצינורות הסתומים של החיים הציבוריים שלנו ולטהר גם את הוועדה ואת הקשר עמה ואליה.

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב

bottom of page