top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מי מנהל את מחלקת-התפעול?


חברי האופוזיציה מאיר ואנונו וזיו דשא, ביקשו לדעת, באמצעות שאילתא שהגישו בישיבת המליאה השבוע, מי מנהל את מחלקת-התפעול של המועצה-המקומית. השניים התבססו על דבריו של מבקר-המדינה, שלדבריהם קבע כי מחלקת-התפעול רוקנה מכל תוקף ובעלי התפקידים המדוברים מצויים בה "עד כדי ריקון תפקידם מתוקף". השניים ביקשו לדעת, למי הועברו הסמכויות של בעלי התפקידים שהיו במחלקת-התפעול בשנים האחרונות ומי מנהל אותה כיום.

בתגובת המועצה-המקומית נאמר, בין השאר, כי מנהלה הקודם של המחלקה, ניר קבלו, נעדר מעבודתו במשך 108 ימי עבודה, ללא אישור ממעסיקיו וכי נהג להתחיל ולסיים את עבודתו ללא קשר לשעות העבודה המקובלות במועצה. בהמשך הטעימה המועצה בתגובתה כי " מיום כניסתו לתפקיד, עיסוקו העיקרי של מנהל-התפעול, היה לדובב ולהקליט קולגות לעבודה, על מנת להעלות קטעי דברים לאתרי אינטרנט שונים, במטרה לסכסך וליצור יחסי-עבודה גרועים, כך שאין להתפלא כי עובדים רבים התקשו ליצור יחסי אמון מול מנהל כזה".

המועצה הוסיפה כי, היא המשיכה לתת מענה הולם לתושבים, תוך שימת דגש על התייעלות בתחומי פינוי הגזם על-ידי קבלן חיצוני.

על השאלה, מי מנהל כיום את מחלקת-התפעול, לא ניתנה תשובה, בתגובת המועצה לחברי האופוזיציה.

מאיר ואנונו וזיו דשא ביקשו, באמצעות שאילתא נוספת,לדעת מי אישר את תכני החוברת ל"סיכום פעילות המועצה לשנת 2015 והיעדים לשנת 2016", מה היו עלויות הפקתה של החוברת ומאיזה סעיף-תקציבי הוזרם הכסף.

בתגובת המועצה נאמר, בין היתר, כי החוברת "מהווה 'סדין אדום' לחברי האופוזיציה" וכי מנהלי המחלקות במועצה ערכו אותה, כל אחד בתחומו ובסך-הכל הגיעה עלות הפקת החוברת, לסכום של 14,491 ש"ח, שמקורם בתקציב הפרסום, כנהוג בעבר.

חברי האופוזיציה הגישו שאילתא שלישית, שהתייחסה להקמתה של הכיכר החדשה בצומת-רבין. הם טענו כי במשך 7 שנים, לא בוצע פרויקט חיוני זה לבטיחות התלמידים ב"תיכון המושבה" ותושבי "חלומות זכרון" ואף שהם מברכים על הקמתה, הם מבקשים לדעת מדוע לא נדחו העבודות בכיכר למועד אחר, שאינו קרוב לתחילת חופשת-הפסח, כדי למנוע הפרעות תנועה.

המועצה הגיבה, בהודעה על שהיא שמחה לגלות כי האופוזיציה מברכת על הקמת הכיכר וכי מדובר בהפרעות מינימליות לתנועה במקום ובנוסף לכך, לא היה נכון לדעתה, לדחות את העבודות עד אחרי חודש אפריל, משום שהדבר עלול היה לגרום נזקים לבעלי-העסקים ב'מדרחוב' נוכח ההפרעות לתנועה דווקא לקראת חג-הפסח ובמהלכו.

#זכרונים #מועצה #זכרוןיעקב

bottom of page