top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

להציל את ניצולי-השואה!


על-פי כל ההערכות המוסכמות, עדיין חיים בישראל כ-11 אלף ניצולי-שואה ובהתאם לכל ההערכות המשותפות לנוגעים בדבר, רובם ככולם סובלים ממצב כלכלי מחפיר וקשה, מצויים במרתפי קו-העוני, נתונים לחסדי המדינה ואפילו נאלצים לוותר על תרופות, מחמת מצבם הכספי הקשה.

הכתם הזה מקבל משנה תוקף, נוכח הסכסוך-התורן, בין הבנקים לבין המדינה, בדבר מיליוני השקלים, כספם של ניצולי-השואה, שנקברו בדו"חות כספיים עלומים ופרנסו עורכי-דין מתוחכמים, שידעו כיצד לעכב ביצוע התשלומים ללקוחות הבנקים, בתקווה שהניצולים, פשוט ימותו לפני שיזכו לקבל את כספם.

ההתנהלות של המדינה, הביטוח-הלאומי ובמיוחד הבנקים בישראל, מהווה את הכתם-החברתי הנורא ביותר שידעה 'מדינת-היהודים' מעודה. הדברים האלה זועקים לשמים, במיוחד נוכח משכורות-העתק של מנהלי הבנקים בישראל, אלה המחזיקים בכספי ניצולי-השואה, בכספות המאובטחות ונהנים ממענקים שאינם מתקבלים על הדעת, בעוד ניצולי-שואה, חוסכים מעצמם רכישת תרופות.

מדובר בשוד-לאור-היום, בהתעמרות חסרת חמלה בניצולי-השואה ואלמלא רוחב לבם של פעילי עמותות למיניהם, היה מצבם של ניצולי-השואה, חמור שבעתיים.

מדינת-ישראל פשטה באופן מוסרי את הרגל, נוכח היחס שהיא מפגינה כלפי ניצולי-השואה. יכול להיות שפוליטיקאים-לרגע, הסיקו שפעילות למען ניצולי-שואה, לא תביא להם קולות בקלפיות, או שמדובר במשהו שלא גורף 'רייטינג' ואינו תכנית 'ריאליטי' ולכן הבושה הצורבת הזאת, עוברת גם תחת רדאר התקשורת הארצית בשקט.

ערב חג-הפסח, מתגייסים אנשים פרטיים להטיב את חג-החירות עם ניצולי-השואה ומספקים להם מזון ומצרכים לחג. הבנקים ממשיכים להחביא את מיליוני השקלים השייכים לניצולי-השואה ואין גורם ממשלתי כלשהו, פוצה פה.

מוטב יהיה לזכור, כאשר יחוג עם ישראל את חג-הפסח הקרוב, כי כשם שחטאו אבותיו ב'חטא העגל', עם יציאתם ממצרים, ירשמו להם שני חטאים היסטוריים חמורים לא פחות: היחס לניצולי-השואה והיחס לעולי אתיופיה!.

על שני חטאים אלה, לעולם לא יסולח.

#זכרונים #ניצולישואה

bottom of page