חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

דרוג בתי-הספר היסודיים במושבה


נתונים מעניינים וחשובים ראו-אור לאחרונה, בכל הקשור לתוצאות בחינות המיצ"ב האחרונות שנערכו בבתי-הספר היסודיים בזכרון-יעקב וזאת על רקע פרסום "מדד מדלן" בנושא זה.

על-פי הנתונים הללו, בהם נבדקו 5 בתי-ספר במושבה בשנת-הבחינות 2015, מתברר כי ארבעה מתוכם מדורגים, על-פי "מדד מדלן", במקומות גבוהים ורק בית-ספר אחד, דורג בחלק התחתון של טבלת ההישגים.

מפת-החינוך של ישראל מתבססת על נתוני בחינות המיצ"ב ( מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית) של משרד-החינוך. נתונים אלה, משנת 2015 עובדו על-ידי חברת "מדלן" והם הנתונים המלאים, המקצועיים והרשמיים היחידים אשר קיימים וכוללים את הדרוג המשוקלל של כל בית-ספר.

בשנת 2014 לא התקיימו בחינות המיצ"ב, על רקע טענתו של שר-החינוך דאז, שי פירון, כי פרסום התוצאות, יוצר לחץ כבד על התלמידים ופגיעה בטוהר הבחינות.

הוקמה וועדה מיוחדת שבדקה את הנושא והחליטה על קיום הבחינות, אחת ל-3 שנים ולא כל שנתיים. בשנת 2015 התקיימו בחינות המיצ"ב, שגילו שוב את הפערים הגדולים שבין המרכז לבין הפריפריה. בקבוצת בתי-הספר המצטיינים, נמצאו הישובים רעננה, הרצליה, תל-אביב, רמת-גן, רמת-השרון וקרית-אונו ואילו בקבוצת הישובים החלשים, נמצאו הישובים באר-שבע, ירוחם, עכו, עפולה ואילת.

בקריית-אונו נרשם מדד-93, בסביון מדד-91 וברעננה והרצליה, מדד-81. לעומת זאת, בנהריה נרשם מדד-54, בקריית-גת מדד-42, בעכו מדד-39 ובשדרות, מדד-30. הפערים הללו אינם חדשים וכבר נתגלו בבחינות מיצ"ב קודמות, בבחינות בינלאומיות ובדו"חות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גם הנתונים הכספיים מחזקים זאת: תלמיד בחולון מתוקצב למשל ב-15 אש"ח לשנה, לעומת תלמיד בערד המתוקצב ב-6200 ש"ח ובירושלים אף בפחות.

משרד-החינוך ניסה לשנות משהו מן המציאות הזאת והגה תכנית רב-שנתית לתקצוב דיפרנציאלי, ולפיו בית-ספר מוחלש, על-פי המדד, זוכה לתוספת משאבים ולעוד מאות שעות-הוראה נוספות.

בחינות המיצ"ב נערכות בכיתות ה' ו-ח' במקצועות מתמטיקה, אנגלית, מדעים ושפת-אם (עברית או ערבית), אחת לשלוש שנים. לבחינות אלה מצורפים גם "שאלוני אקלים בית-הספר" האמורים לשקף את רמת האלימות בבית-הספר וגם את יחסי מורה-תלמיד.

על-פי "מדד מדלן", בית-ספר שקיבל למשל דרוג-100, פירושו של דבר, כי בכל אחד ממקצועות-הליבה, בהם נבחנו תלמידיו, נמצא בית-הספר בעשירון העליון של בתי-הספר בארץ.

ראוי לציין כי אין תמימות דעים בייחס ל"מדד מדלן", או לבחינות המיצ"ב. כך למשל אמר לאחרונה פרופסור יורם הרפז, ראש התכנית לארגון ותכנון מערכות חינוך במכללת בית-ברל:" מדובר במבחן הרסני למערכת-החינוך ואחרי פסיקת בית-המשפט העליון, בדבר פומביות המבחנים, החלו הורים לדרג את בתי-הספר וכך נוצרו חלשים מול חזקים והחלו מעשי רמאות שנועדו להציג תוצאות טובות של בתי-הספר השונים".

נתוני "מדד מדלן" בזכרון-יעקב:

ביה"ס התיכון ממ"ד- דרוג-100. 79% מהתלמידים העידו כי טוב להם בבית-הספר ו-29% מהמורים העידו על שחיקה בתפקידם.

בית-ספר 'החיטה'- דרוג-94. 81% מהתלמידים העידו כי טוב להם בבית-הספר.

בית-ספר 'ניל"י'- דרוג-83. 72% מהתלמידים העידו כי טוב להם בבית-הספר.

בית-ספר 'החורש'- דרוג-79. 71% מהתלמידים העידו כי טוב להם בבית-הספר ו-44% מהמורות העידו על שחיקה בתפקידן.

בית-הספר 'יעבץ'- דרוג-64. 55% מהתלמידים העידו כי טוב להם בבית-הספר.

#זכרונים #בתיספר #זכרוןיעקב