top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'תזריע'


השבת היא 'שבת החודש' ובה קוראים את הפרשה הרביעית בספר 'ויקרא', היא 'פרשת תזריע'.

במרכז הפרשה, דיני טומאת יולדת, נגעי צרעת בעור-האדם, בשיער הראש והזקן ודיני מצורע וצרעת הבגד.

השנה זוכים גם לקרוא את 'הפטרת תזריע', אותה קוראים רק ב-17% מהשנים.

כניסת השבת במושבה בשעה: 18.34. צאת השבת בשעה: 19.43.

שבת שלום!

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page