חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מדוע אין במושבה וועדי-שכונות?


המושבה זכרון-יעקב מורכבת ממספר רב של שכונות, ישנות, וותיקות, חדשות וכאלה המצויות בשלבי הקמה. המשותף לכל השכונות הללו, בשייכותן לישוב שכבר 'עושה קולות' של עיר, אבל מעבר לכך, אין להם שום מכנה משותף. הייצוג 'השכונתי' במועצה-המקומית, אם בא לידי ביטוי כלשהו, מתקיים באמצעות אותם נבחרי-ציבור, שממילא נבחרו לתפקידם, בהתאם לשייכות מפלגתית-פוליטית, בלי שום קשר למקום מגוריהם במושבה.

במציאות הזאת, קל מאוד לרשות-המקומית לנהל את הישוב, תוך התעלמות מוחלטת מצרכיה של שכונה זו או אחרת והכל תחת אצטלה של דאגה לכלל המושבה ולא לשכונותיה ותושביהן.

אילו היו בזכרון-יעקב 'וועדי שכונות', ניתן היה לציבור גדול ורחב הרבה יותר, לבוא בדרישות (מוצדקות) לרשות-המקומית באופן נקודתי ובהתאם לצרכיה של כל שכונה. יתר על כן: גוף של ראשי 'וועדי השכונות', עשוי היה להביא גם לשיתוף-פעולה בין-שכונתי, להגביר את המעורבות החברתית ההדדית בין השכונות ובעקיפין גם ליצור זיקה יישובית משותפת בין כל התושבים. גוף של 'וועדי שכונות', יכול בין היתר, להכריע בנושאים ציבוריים, כגון אופי ותוכן חגיגות ימי-העצמאות, אופיו וסגנונו של 'המדרחוב' המקומי, הסדרי הסעות למוסדות-החינוך ועוד, ואולי אפילו לקיים טורנירי ספורט קבועים בין השכונות השונות ואירועי תרבות משותפים.

'וועד שכונות' יכול לגשר למשל בין תושבי 'נווה שרת' לבין תושבי 'גבעת-עדן' ו'שכונת התימנים'. הגישור הזה, יכול להוביל למצב בו לא רק ידעו התושבים על קיומם הפיזי של תושבים אחרים, אלא אף עשוי להביא ליצירת מארג חברתי-תרבותי משותף.

ברור לנו כי לעת עתה, הסיכוי למימוש היזמה הזאת קלוש. הסיבה לכך נעוצה בעובדה לפיה לרשות-המקומית נוח מאוד המצב הקיים, בלעדי 'וועדי שכונות' והסיבה השנייה נעוצה בכך, שהרוב עדיין מעדיף, כפי הנראה, את המבדיל, המפריד והמבודד, על פני המאחד, המשותף והמאתגר.

ובכל זאת, אולי מישהו ירים את הכפפה הזאת כי היא חשובה הרבה יותר ממה שנראה על פניו.

#זכרונים #וועדישכונות #זכרוןיעקב