top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

יש לי באג בלוגו...

סביר להניח שדור עגולי-המשקפיים וזוללי המקלדות, יודעים מה אומרת הכותרת הזאת, אבל למען אלה ש'נתקעו' אי-שם במאה שעברה, הנה תרגום מטעם האקדמיה ללשון-עברית, גם למושגים לועזיים חדשים שמצאו לעצמם נחלה בשפה העברית:

לינק- קשר.

באג- תקל (סגול מתחת לת' ול-ק').

לומבגו- מתנת ( כאב במותניים).

לטנטי- חבוי, כמוס.

לטקס- צמג (סגול מתחת לצ' ול-ל').

ליגטורה- צרוף אותיות.

ליין אפ- תסדיר.

לינארי- קווי, ישרי.

לינולאום- שעמנית.

#זכרונים #עברית #זכרוןיעקב

bottom of page