top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

268 יחידות-דיור יוקמו בפרדיס!

לידיעת תושבי 'גבעת-עדן': בקרוב יוקמו בכפר השכן פרדיס, 268 יחידות-דיור חדשות! נתון זה עולה מתוך המכרז שפרסמה השבוע רשות מקרקעי-ישראל ובו הזמנה לחכירת 37 מגרשים לבנייה-רוויה בכפר פרדיס.

המכרז שמספרו 307/2015/חי, מתבסס על תב"ע ש/1384 ומפרט את כל המגרשים בהם מדובר, מחירי המינימום שלהם והעלויות הנוספות, אשר יידרשו מהזוכים במכרז, לשלם למקרקעי-ישראל ובהם הוצאות הפיתוח להקמתן של 268 יחידות-הדיור החדשות.

יצוין כי המכרז מתייחס לחכירת המגרשים לבנייה-רוויה בפרדיס, לפרק זמן ראשון של 98 שנים ולאחריהן, ניתן יהא להאריך את תקופת החכירה.

#זכרונים #פרדיס #זכרוןיעקב

bottom of page