top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

חשד לשוחד ושחיתות בוועדה-המקומית!

מחלקת-ההונאה של מחוז-חוף במשטרת-ישראל, עצרה השבוע 5 אנשים, בחשד למעורבותם בקבלת שוחד ובמעשי-שחיתות בוועדה-המקומית לתכנון ובנייה-השומרון.

מדובר במעצרם של החשודים הללו, בתום חקירה-סמויה שנמשכה לדברי גורמי-משטרה כשנתיים ימים ולאחריה עברה החקירה למישור הגלוי, עד שבסופו של דבר נעצרו החמישה והובאו לבית-המשפט בעכו להארכת מעצרם.

שניים מתוך החשודים, נחקרו ושוחררו לבתיהם בתנאים מגבילים ואילו לגבי שלושת החשודים האחרים ובהם אשה אחת, הוארך מעצרם על-ידי בית-המשפט לתקופות מעצר שונות.

במרכז הפרשה עומד מי ששימש שנים לא מעטות מפקח-בנייה מטעם הוועדה לתכנון ובנייה-השומרון. מדובר בתושב עתלית, בן-64 שעבד בזכרון-יעקב ואשר החשדות נגדו, כמו גם נגד יתר החשודים, התמקדו בשנים 2008-2014.

החשוד המרכזי הזה, לטענת המשטרה, קיבל במשך הזמן טובות-הנאה ושוחד לכאורה, משלושה עברייני-בנייה ובתמורה לכך, דאג לאפשר להם הקלות-בנייה, המוערכות במאות אלפי ש"ח. המשטרה טענה בבית-המשפט כי מדובר בעצם בעבריין שניצל את תפקידו וסמכותו לקבלת שוחד וטובות-הנאה ומאשימה אותו גם בבידוי-ראיות, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שיבוש הליכי-חקירה, הפרת-אמונים, סחיטה ואיומים.

באחד המקרים המיוחסים לחשוד זה, טוענת המשטרה, כי הגיש כתב-אישום נגד אדם מסוים, לאחר העברת הבעלות על נכס באופן פיקטיבי וזאת, כדי למלט עבריין-בנייה אמתי מחשיפתו, תמורת קבלת טובות-הנאה ושוחד.

חשוד מרכזי זה, עזב את משרדי הוועדה המקומית בזכרון-יעקב וממלא תפקיד מפקח-בנייה בעיר חריש-קציר והוא מכחיש מכל וכל את החשדות המיוחסים לו.

יחד עמו נעצרה גם אשה הממלאת תפקיד בוועדה-המקומית וגם בה חושדת המשטרה כי הייתה מעורבת לכאורה במעשי שחיתות וקבלת טובות-הנאה ושוחד.

שני בעלי תפקידים אחרים בוועדה המקומית, נחקרו על-ידי המשטרה ושוחררו לבתיהם בתנאים מקבילים.

חשוד חמישי, תושב פרדס-חנה כבן-47, נעצר אף הוא בחשד למתן-שוחד ולקשירת-קשר. על-פי החשד, שילם האיש סכום של כ-12 אלף ש"ח שוחד, לצורך קבלת "טופס-4". גם חשוד זה מכחיש את החשדות נגדו ובמשטרה טוענים כי מדובר בחקירה מסועפת שאינה אלא 'קצה החוט' בפרשה וכי בקרוב צפויים מעצרים נוספים .

הערה: מאחר שאנו דוגלים באי-פרסום שמות חשודים בטרם הוגש נגדם כתב-אישום, נמנענו מלפרסם כאן שמות החשודים בפרשה, אף על-פי ששמותיהם מצויים בידינו.

#זכרונים #שוחד #זכרוןיעקב

bottom of page