top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הצריף העתיק לשימור או להריסה?


מעמדו של צריף עתיק, המצוי בשכונת-התימנים במושבה, התערער לאחרונה ובימים אלה כלל לא ברור מה יעלה בגורלו. מדובר בצריף-עץ שהוקם בנחלה ישנה בקצה רחוב תרע"ב, ואשר הפך במרוצת השנים לאתר המיועד לשימור, הודות לחשיבותו ההיסטורית, ונוכח העובדה שנותר היחיד מסוגו לשרוד במושבה.

לא מכבר החליטה המשפחה, בעלת הקרקע בגוש 11302 ובחלקה-156, עליה ניצב הצריף כבר יותר מ-100 שנה, להקים על השטח שבבעלותה בית-מגורים נוסף ולאור זאת, הציעה לתרום את הצריף לטובת המועצה-המקומית זכרון-יעקב, מתוך רגישות לייחודו ההיסטורי.

באחת מישיבות מליאת המועצה, אכן עלה הנושא לדיון וחברי המליאה, אישרו בהצבעתם את קבלת הנכס ההיסטורי. זמן קצר לאחר מכן, קבעה המועצה כי הצריף יפורק ויורכב מחדש, על שטח מיוחד שיוקצה לו, מאחורי 'מוזיאון העלייה הראשונה' במתחם משכ"ל.

אלא שלאחרונה התחוללו שינויים בתכניות הללו, כאשר התברר כי השטח המיועד לצריף, נמכר ובעוד המועצה מנסה לאתר מקום חלופי הולם, החלה בשכונת-התימנים להתעורר התנגדות, לעצם העברתו של הצריף למקום חדש.

"מדובר בסוג של מעשה 'חלם' כשהנוגעים בדבר מגדירים את הצריף הזה לשימור ולהריסה" טענו השבוע תושבים בשכונה "זה הרי דבר והיפוכו ומישהו צריך להחליט, אם יהרסו את הצריף או שישמרו אותו. חוץ מזה, מדובר בנכס היסטורי ששייך לציבור הרחב ואין לו תחליף או העתק, לכן צריך להגיע להבנות עם המשפחה, באשר לעתידו של הצריף שבשטחה,אבל גם למצוא פתרון ראוי להמשך קיומו".

#זכרונים #שימור #זכרוןיעקב

bottom of page