top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת פרה


בשבת הקרובה נקרא את "פרשת שמיני" , השלישית בספר 'ויקרא'. במרכז הפרשה יום חנוכת-המשכן, חטא נדב ואביהוא בני אהרן, דיני מאכלות אסורים ודיני טומאה וטהרה.

השנה קוראים עמה את 'פרשת פרה' עם ההפטרה שלה ומכאן הכינו 'שבת פרה'.

כניסת השבת במושבה בשעה: 18.29 וצאת השבת בשעה: 19.38

שבת שלום!

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page