top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מדוע התייקרו חשבונות-המים?


תושבי זכרון-יעקב ש'זכו' לקבל לאחרונה את החשבונות לתשלום עבור צריכת מים, לראשונה מידי תאגיד 'מעיינות העמקים', גילו עד מהרה כי הם נאלצים לשלם יותר כסף עבור המים, בהשוואה לסכומים ששילמו קודם להצטרפות לתאגיד-המים. מבדיקה של חשבונות-המים הללו, מתברר כי התאגיד גובה 7.676 ש"ח לכל מ"ק מים, לפי תעריף-1 עבור שתי נפשות ו-12.355 ש"ח לכל מ"ק מים נוספים, לפי תעריף-2 עבור שתי נפשות. לסכומים הללו צריך להוסיף את שעור המע"מ וכך נוצר חשבון יקר יותר מאשר בעבר.

עד ההצטרפות לתאגיד-המים, שילמו תושבי זכרון-יעקב 4.885 ש"ח לכל מ"ק מים לפי תעריף-1 לשתי נפשות ולכל יתרת הצריכה שמעבר לכך, לפי תעריף-2 לשתי נפשות, 9.559 ש"ח לכל מ"ק מים.

על-פי מה שנמסר לנו בתאגיד "מעיינות העמקים", המחיר החדש עבור צריכת-מים ואשר כולל בתוכו את המע"מ, נובע מקביעת התעריפים בכל הארץ בידי 'רשות המים' ובניגוד לעבר, מעתה נכלל התשלום עבור היטל-הביוב, בתוך חשבון צריכת-המים. יצוין כי בעבר שילמו בזכרון-יעקב 1.19 ש"ח לכל קוב-מים עבור היטל-הביוב ואילו מעכשיו, נכלל תשלום-הביוב בתוך תשלום-המים.

אגב, מי שיתקשר טלפונית לתאגיד, לא ישמע את שמה של זכרון-יעקב, כמי שחברה ב'מעיינות העמקים', שם טרם עדכנו את הקלטת. מי שבכל זאת מבקש לדבר עם התאגיד, מוטב שיקפיד לבקש את סניף-יקנעם, האמור לטפל בזכרון-יעקב, עד אשר יהיו לתאגיד משרדים במושבה. מהתאגיד נמסר לנו כי המשרדים מצויים 'בהקמה', אבל לא יכלו לציין מועד משוער לסיום הקמתם.

בשורה התחתונה: בגלל המע"מ ושילוב היטל-הביוב, נשלם יותר עבור צריכת-המים ובכל מקרה, מומלץ לעקוב מקרוב אחר החשבונות הללו, שהגיעו הפעם לאחר 42 ימי-צריכה.

פנינו בבקשה לראש-המועצה, אלי אבוטבול, לקבל את תגובתו בנושא, אולם עד סגירת גיליון זה, לא נענינו.

#זכרונים #מים #זכרוןיעקב

bottom of page