top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פשעי הבריטים חזרו לכותרות

בעיתוי מפתיע והרחק מאוד מכל כלי-התקשורת בישראל, צפה ועלתה שוב לתודעה העולמית' עוד פרשה עגומה מפשעי השלטון הבריטי בקניה. בסוף השבוע פורסמה כתבה בעhתון Daily Nation היוצא לאור בניירובי קניה, אודות מסמכים היסטורים חדשים שנחשפו לא מכבר ובהם תיעוד מעשי הפשע של השלטון הבריטי הקולוניאליסטי במדינה זאת, כאשר לחמה קניה על עצמאותה.

על-פי המסמכים שנחשפו, מתברר כי מנהיג מרד ה'מאו-מאו', המחתרת שלחמה בשלטון הבריטי, דידאן קימאת'י, נלכד בזמנו ולאחר משפט מהיר, נגזר עליו גזר-דין מוות שבוצע ארבעה ימים לאחר שערעורו של מנהיג המרד נדחה על-ידי בית-המשפט העליון בקניה.

מתברר כי קימאת'י הואשם באחזקת אקדח, בניגוד לחוק והוצא להורד בתלייה, לאחר שכל אחד מלוכדיו, 4 במספר, זכה לקבל סכום עתק של שלושת-אלפים שילינג.

גופתו של המנהיג הקנייתי, מעולם לא נתגלתה ובמסמכים צויין כי סבל לא רק מפציעות קשות עקב היריות שפגעו בו, אלא גם מעינויים קשים ואף חשש למחלת-הנפילה.

המסמכים שוחררו על-ידי הארכיון של 'אוניברסיטת לונדון' ונמסרו לאלמנתו של המנהיג הקנייתי ובנותיו בטקס רשמי ומרגש.

עתוי פרסומה של הפרשה, מפתיע לפחות בכל הקשור לכתיבתו ופרסומו של הסיפור-האישי "קניה אהובתי", בו מגולל תושב זכרון-יעקב, יליד קניה, את קורות יהודי-קניה, מרד ה'מאו-מאו' ומסכת פשעי השלטון הבריטי בקניה.

הסיפור-האישי במלואו ובהמשים מתפרסם באתר: KRAMIM.CO.IL

טקס מסירת המסמכים לאלמנת המנהיג ההרוג ובנותיו

#זכרונים #הסיפורהאישי #זכרוןיעקב

bottom of page