top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

לאחד את תנועות-הנוער!


בזכרון-יעקב מתקיימת כבר שנים, פעילות ברוכה של שלוש תנועות-נוער: 'מכבי-צעיר', 'בני-עקיבא' ו'הנוער העובד-והלומד'. בהערכה גסה, מדובר בקצת יותר מ-1000 בני-נוער פעילים בשלוש התנועות הללו ולכל אחת מהן, לא רק מדים יצוגיים ותפיסת-עולם שעברה אליהם בירושה מאבותיהם ואימהותיהם, אלא גם סוג של 'אג'נדה' חברתית-קהילתית המשמשת להם בסיס לפעולה.

פעם, ולא כל-כך מזמן, היו תנועות-הנוער בישראל, סוג של שליחות-מפלגתית, אשר הכשירה את הדורות הבאים של הפעילים והעסקנים המפלגתיים. מי שנימנה על 'בני-עקיבא' למשל, זוהה באופן טבעי עם מפלגת המפד"ל לשעבר, ומי שהיה ב'נוער העובד-והלומד', זוהה מן הסתם עם תנועת 'העבודה, על גווניה השונים, ממש כפי שתנועת 'השומר הצעיר', זוהתה עם השמאל-הפוליטי בישראל ואפילו עם חלק מהתנועה הקומוניסטית-הישראלית של פעם.

אלא שמאז התרחשו בחברה ובפוליטיקה שינויים מרחיקי לכת והגבולות בין המפלגות והזהות הפוליטית, לבין תנועות-הנוער, הטשטשו למדי. במציאות הקיימת, יש למרבית תנועות-הנוער הרבה יותר מן המשותף מאשר המפריד, והפיצול המלאכותי הנמשך, אינו אלא בזבוז משאבים וכוחות.

הפעילות למען הקהילה, היא-היא הבסיס הלגיטימי והמוסרי של תנועות-הנוער ובעצם אין שום סיבה בעולם, שעל רקע זה, לא יתאחדו כל תנועות-הנוער לגוף אחד, בעל מוטת-פעילות ויכולות, שיהפכו אותו לגדול מסך-כל מרכיביו.

אגב, למי ששכח, מדינת-ישראל (וההורים) הם המממנים את מרבית פעילות תנועות-הנוער והנה עוד סיבה לקצץ בהוצאות עבור 'הנהלות' ומנגנונים כפולים-ומשולשים.

התרמה לצורך מטרה ציבורית-קהילתית חשובה במושבה, אם תתבצע על-ידי כל חברי תנועות-הנוער בזכרון-יעקב גם יחד, תהא למשל הרבה יותר אפקטיבית, מאשר שלוש התרמות שונות למטרות דומות, או נפרדות ואולי באמת הגיע הזמן לנסות להרים את הכפפה הזאת ולחשוב 'מחוץ לקופסא'?

#זכרונים #תנועותנוער #זכרוןיעקב

bottom of page