top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת ויקרא


בשבת הקרובה מתחילים לקרוא בספר-ויקרא וזהו גם שם הפרשה הראשונה בספר. הפרשה עוסקת בדיני עולה, מנחה,חטאת וקורבנות אשם, עולה ויורד.

בפרשה מצוות-עשה ולא-תעשה, הנוגעות בדיני הקורבנות במשכן ובמקדש.

כניסת השבת בזכרון-יעקב בשעה:17.29 וצאת השבת בשעה: 18.28.

שבת שלום!


bottom of page