top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

צפויים שינויים בהסדרי-התנועה


ל"זכרונים" נודע כי בקרוב יבוצעו שינויים בהסדרי-התנועה במרכז המושבה זכרון-יעקב. על-פי התוכנית המתגבשת, כפי הנראה ביוזמת משטרת-ישראל בשיתוף המועצה-המקומית, נראה כי מדובר בשינויים שיגרמו להקלה בזרימת התנועה בחלקים גדולים של המרכז הצפוף ובתוך כך, אפשר שרחובות מרכזיים יהפכו להיות חד-סטריים. במקביל אפשר שמדובר בביטול מעברי-חצייה והעברתם למקומות חדשים.

כתוצאה מביצוע השינויים המתוכננים, תוגבר גם נוכחות המשטרה ברחובות המרכזיים שיעברו לאחריותה הבלעדית, מה שטומן בחובו גם אכיפה מוגברת של ציות לתמרורים ולחוקי התנועה. בשלב הזה מדובר בתוכנית בסיסית של המשטרה והמועצה והמקורבים לדבר ביצועה מטעימים, כי מימושה יבטיח לזכרון-יעקב פתרון מעשי ונוח, להתגבר על חלק ניכר מפקקי-התנועה ועומס התחבורה במרכז המושבה.

אולי בלי שום קשר לכך, עסקו בסוף השבוע עובדי-המועצה, בהתקנתה מחדש ובשידרוגה של מצלמת-האבטחה, אשר מוצבת במרומי בניין בית-הכנסת הגדול "אהל יעקב". מצלמה זאת חולשת על שטח נרחב לאורך "המדרחוב" ורחוב הנדיב.

#זכרונים #תנועה #זכרוןיעקב

bottom of page