top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

החברה-קדישא קוראת לציבור לעדכן מסמכים


החברה-קדישא בזכרון-יעקב, מבקשת מהציבור המחזיק בידיו מסמכי-רכישה של אחוזות-קבורה, ליצור עמה קשר, על מנת לוודא כי הנתונים שבידי הרוכשים, אכן מעודכנים במחשב של המועצה-הדתית.

מתברר כי המועצה-הדתית שדרגה באחרונה את מערכת המיחשוב שלה וכתוצאה מכך, קיימת אפשרות לפיה, מי שרכש בזמנו אחוזת-קבר, מידי העמותה שניהלה את החברה-קדישא, אינו מופיע בעידכון הממוחשב.

כזכור התנהלה החברה-קדישא במשך שנים, כעמותה ולא ניהלה את הרישומים באופן ממוחשב. עם העברת הניהול לידי המועצה-הדתית, בוצע כאמור השדרוג הממוחשב ועל מנת למנוע מרוכשי אחוזות-קבורה 'ליפול בין הכיסאות', יזמה החברה-קדישא את הפניה לציבור, לבדוק מולה את נכונות ודיוק הרישומים.

מי שמחזיק בידיו מסמכים, המעידים על רכישת אחוזות-קבורה בבית-העלמין של זכרון-יעקב, מתבקש ליצור קשר עם המועצה-הדתית ולוודא שהמקום שבבעלותו, אכן מסומן ומופיע במחשב.

#זכרונים #חברהקדישא #זכרוןיעקב

bottom of page