top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

המשטרה חיה בסרט


משטרת-ישראל פירסמה בתחילת השבוע את נתוני הפשיעה לשנת 2015 ולמקרא הנתונים שהציגה, לא נותר אלא לתהות אם המשטרה חיה-בסרט, או שמא יש לה עניין להטעות את הציבור.

המשטרה פירסמה כי במהלך 2015 התקבלו יותר מ-7.7 מיליון שיחות במוקדיה השונים, כאשר 642,308 מהן, קשורות היו לפגיעה באיכות-החיים.

אבל הנתון התמוה ביותר שהציג המפכ"ל החדש רוני אלשייך, יחד עם מנכ"ל המשרד לבטחון-פנים, רותם פלג והשר גלעד ארדן, בישיבת הממשלה,, קשור לאמירה, לפיה ניכרת ירידה בהיקף הפשיעה בעבירות עיקריות: 340 אלף תיקים נפתחו אשתקד, לעומת 495 אלף תיקים בשנת 2005. זאת ועוד: המשטרה הדגישה כי גם בעבירות גניבה ורכוש נרשמה ירידה (!) כאשר בשנת 2005 נרשמו 285 אלף תיקים בתחום פשיעה זה, לעומת 152 אלף תיקים "בלבד" בשנת 2015.

שאר הנתונים בהצגה של המשטרה, מתייחסים ל-110 מקרי רצח בשנת 2015 (לעומת 118 מקרים בשנת 2007) וש-60% ממקרי הרצח, מקורם במגזר-הערבי.

עכשיו צריך לציין כי מדובר ב"פתיחת תיקים", כלומר בכל אותם מקרים בהם הובאו עצורים לבית-המשפט, לאחר שנלכדו ונפתחו נגדם תיקים פליליים ובדיוק כאן קבור הכלב: מה קרה לאלפי המקרים בהם בוצעו גניבות, התפרצויות ועבירות-רכוש, שכלל לא הגיעו לפתיחת תיקים פליליים, רק משום שהעבריינים לא נלכדו על-ידי המשטרה?

בזכרון-יעקב לבדה, אירעו במהלך שנת 2015, עשרות רבות של פריצות לבתים וגניבות רכב ולמשטרה המקומית, אין אפילו קצה של חוט, באשר לעבריינים שביצעו את מכת הפריצות. הפושעים הללו אינם נכללים בנתונים שהציגה המשטרה בישיבת-הממשלה, משום שלא נפתחו תיקים פליליים נגד מי שהמשטרה מעולם לא לכדה, אז מה הפלא שמציגים מצג-שווא, כאילו חלה ירידה של ממש בהיקף הפריצות ועבירות-הרכוש?

כדאי שמישהו ידייק בהצגת נתונים אמיתיים ולא יצא מתוך נקודת הנחה שהציבור מטומטם.

#זכרונים #משטרה #זכרוןיעקב

bottom of page