top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

יצא לאור ספרו החדש של מושיק לרנר


" כי קרוב אליך", זהו שם ספרו החדש של תושב זכרון-יעקב, מושיק לרנר ובאופן לא מפתיע, מתמקד הספר בעולם החינוך, בו עשה לרנר מיטב שנותיו. הספר החדש של לרנר, מביע את השקפת העולם שגיבש במהלך שנותיו כאיש חינוך וכמנהלם של שלושה בתי-ספר ובהם גם בית-ספר "קשת" הדמוקרטי, בזכרון-יעקב.

"ילד שלא נמצא במצב של צמיחה והתפתחות, אינו נמצא במצב הרצוי והנכון, אלא במצב לא רצוי" מטעים לרנר ומוסיף משהו, המאיר את השקפת העולם החינוכית , כפי שבאה לידי ביטוי בספרו:"החינוך הוא עולם של רגשות וצריך שיהיה מבוסס על הגישה לפיה יש חשיבות לפה וללב ולהלימה ביניהם, בכל הקשור לחינוך ילדים".

לרנר קרא לספרו "כי קרוב אליך", על-פי הכתוב בפרק ל' בספר-דברים:" כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ולבבך לעשותו" והוא מאמין כי הספר יפתח שערים במערכת-החינוך:" הספר הזה יעזור לי להגיע לאוניברסיטאות ולמערכת-החינוך, לגייס אותם ולשכנע אותם, לשנות את דרכם"אומר מושיק לרנר באמונה.

#זכרונים #ספר #זכרוןיעקב

bottom of page