top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

ארכיון המועצה ע"ש צבי ברונשטיין ז"ל

הארכיון החדש של המועצה-המקומית זכרון-יעקב, אשר נמצא בשלבי הקמה מתקדמים, מאחורי 'מוזיאון העלייה הראשונה', ישא את שמו של צבי ברונשטיין המנוח.

ברונשטיין כיהן כראש המועצה-המקומית בזכרון-יעקב בין השנים 1952-1960 ועל-פי סיכום שהושג עם המועצה המכהנת, יקרא הארכיון ההיסטורי של המושבה על שמו.

בנו של ראש המועצה המנוח, מוליק ברונשטיין, מי שבעצמו עבד במועצה-המקומית, סיפר כי בכניסה לבניין הארכיון יוצב שלט הנושא את שם אביוהמנוח

ואילו בתוך הבניין עצמו, מתכננים לייחד פינה ובה יוצגו תמונות ומסמכים מתקופת כהונתו של צבי ברונשטיין כראש-המועצה.

בשלב הזה נראה כי מימוש התוכנית הזאת ימתין, להערכת הנוגעים בדבר, לפחות 5-6 חודשים, עד אשר תושלם הכנתו של הבניין החדש ובמיוחד יבוצעו ההשלמות למען יכולתו של המבנה להכיל בתוכו חומר ארכיוני רגיש ומוגן.

#זכרונים #ארכיון #זכרוןיעקב

bottom of page