top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת-השבוע: כי תשא

השבוע קוראים את הפרשה התשיעית בספר שמות, פרשת 'כי תשא'.

במרכז הפרשה מצויה מצוות 'מחצית השקל', המשך ההנחיות שהופיעו בשתי הפרשות הקודמות בכל הקשור להקמת המשכן ומעל לכל, 'חטא העגל'.

בעת שמשה רבנו ע"ה עלה להר-סיני לקבלת לוחות-הברית, ממתין לו העם ומשבושש לחזור, דורש מאהרון הכהן להקים לו עגל. אהרון אוסף מהעם זהב להקים בו את העגל ובעקבות כך, שולח משה רבע"ה את הלוויים להרוג את מי שעבד לעגל ומבקש מהשם ית' למחוק אותו מספרו. העם נענש במגיפה ומשה רבע"ה עולה שוב לקבל את לוחות-הברית השניים וחוזר "והנה קרן עור פניו".

כניסת השבת בזכרון-יעקב: 17.03 ויציאת השבת: 18.12

שבת שלום!

#zfrubhopra #זכרונים #פרשה #זכרוןיעקב

bottom of page