top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

תחרות הסיפור הזכרוני הקצר


הספריה הציבורית ע"ש יעקב לוי ז"ל, יוצאת שוב לתחרות כתיבת הסיפור-הקצר.

בתחרות הזאת מוזמנים ליטול חלק תושבי זכרון-יעקב בני 16 ומעלה ועל הסיפורים שיוגשו לתחרות, להיות מוגבלים עד 750 מילים. כל מתחרה רשאי להגיש סיפור אחד בלבד והיצירות תוצגנה בפני צוות שופטים אשר יבחר, ברוב קולות, את הסיפורים שיתפרסמו במהלך 'חגיגות הספר' לשנת 2016.

תחרות הסיפור הקצר מאורגנת בשיתוף המועצה-המקומית זכרון-יעקב וכבר הפכה למסורת קבועה במושבה.

#זכרונים #ספרייה

bottom of page