top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מה עושים עם הוואנדלים?


זכרון-יעקב סובלת, כבר זמן רב, מסוג של וואנדאליזם מיותר שפוגע בה ולא נראה שמישהו מנסה להפסיק זאת. הוואנדליזם המקומי מקבל ביטוי מוחשי במריחת ציורי גראפיטי מכוערים על קירות מבני-ציבור ומקומות נוספים, בעקירת פחי-אשפה, ניתוץ ספסלי-ישיבה, שבירת בקבוקי-זכוכית על הכבישים, השלכת אשפה ולכלוך ופגיעות נוספות ברכוש הציבור.

מכל הסימנים והעדויות שהצטברו עד כה בנושא זה, מדובר ככל הנראה בקבוצת בני-נוער, או בנערים אחדים, היוצאים לבצע את זממם בשעות הלילה או בחסות העובדה שבזמנים מסויימים אין הציבור מסתובב ברחובות. החסות הזאת מאפשרת לוואנדלים לפעול ללא הפרעה ומבלי שיסתכנו בלכידה על-ידי עוברי-אורח או פקחים.

עוד מתברר, כפי הנראה, כי מדובר במי שמחפש לעצמו מידה של תשומת-לב בזכות יכולתו לחבל ברכוש ציבורי, מבלי שיופתע במהלך מעשיו ולמרות הכיעור והפגיעה הנגרמת לסביבה, מתברר כי הוואנדלים המקומיים נוקטים זהירות: בינתיים(!) הם לא גורמים נזקים בלתי הפיכים ומסוכנים, דבר שעלול למקד כלפיהם את תשומת ליבה של המשטרה וכך הם ממשיכים בפעילותם בסוג של 'שטח אפור'.

האמת היא שהתלבטנו לא אחת אם לפרסם את מעשיהם של הוואנדלים, שהרי מעניק להם הפרסום במה ותשומת-לב, אותה הם מחפשים. יחד עם זאת סברנו כי ראוי הציבור לדעת מה וכיצד מתרחשים הדברים הללו ואולי הודות לכך, יפקח את עיניו ויסייע בלכידת ' הוואנדלים המקומיים.

ההתלבטות הזאת נותרה בעינה, אבל הגיע הזמן להשקיע קצת יותר עירנות ומאמץ כדי ללכוד את מי שמלכלך לנו את החיים ואז לגרום לו לתת את הדין על מעשיו ולשלם מכיסו (או כיס הוריו) על הנזק המצטבר שגרם.

עצם העובדה שהתופעה נמשכת, מוכיחה שלפחות בתחום הזה, החינוך לא כל-כך הצליח וחבל מאוד, אבל עדיין לא מאוחר: כאשר ילכד ראשון הוואנדלים, צריך שינקטו נגדו צעדים שימנעו מאחרים ללכת בדרכו.

בינתיים ממתינים ללכידה הגואלת...

#זכרונים #ואנדליזם #זכרוןיעקב

bottom of page