top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

רק דובר המחוז 'ידברר' את משטרת זכרון-יעקב


על-פי המדיניות החדשה של המפכ"ל החדש רוני אלשייך, נקבע כי רק דוברי המחוזות למיניהם במשטרת-ישראל יעסקו בהעברת מידע לעיתונים ולכלי-התקשורת. בכך הסתיים הנוהג המקובל לפיו זכו נציגי אמצעי-התקשורת לקבל מידע ישיר , בדרך-כלל, ממפקדי התחנות השונות, מה שייצר במרוצת הזמן יחסים קרובים מידי בינם לבין עיתונאים מסויימים.

החלטת המפכ"ל החדש בנושא זה, משתלבת עם המדיניות הכללית שלו בתחום הדוברות וכתוצאה ממנה,מי ש'ידברר' למשל את הנעשה למשל בתחום זכרון-יעקב, יהיה דובר מחוז-חוף, סנ"צ ערן שקד(בתמונה) ולא גורם משטרתי-מקומי אחר.

נראה כי מגמתו של המפכ"ל החדש ליצור מערכת יחסים חדשה בין המשטרה לבין התקשורת ובכך להשיג שתי מטרות חשובות: להעצים את מערך הדוברות כדי לנסות ולפלס דרך חדשה לתודעה הציבורית בכל הקשור לתדמיתה של המשטרה בעיני הציבור ובמקביל "להוריד פרופיל", בכל הקשור לידיעות על פעילות המשטרה. במסגרת זאת כבר אסר המפכ"ל החדש פרסום שמות של יחידות, מפקדים ובעלי-דרגות ועל-פי התכנון, הכל יתנקז מעתה למערך דוברות משוכלל ומשומן והעיקר תחת עינו הפקוחה של המפכ"ל.

רק העתיד יוכיח אם אכן יועילו הצעדים הללו לשינוי תדמית 'הכחולים' בעיני הציבור והאם כתוצאה מכך גם יגדל האמון של הציבור במשטרה. על דבר אחד נראה שאין וויכוח: אמון זה ימשיך להיות מבוסס על פעילות שתביא להגברת תחושת הביטחון ופחות על דוברות.

#זכרונים #משטרה

bottom of page