top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

עמדה: לחקור בכירים 'לשעבר'!


מסכת החוקים במדינת-ישראל מאפשרת לאנשים שונים להתבצר מאחורי חוק ההתיישנות ובדרך-כלל מדובר בפרק זמן של 7 שנים, שלאחריהן מתקיימת הגנה משפטית שאינה מאפשרת לחקור חשדות,

שלא לדבר על הגשת כתבי-אישום.המציאות ההזויה הזאת כבר יצרה מקלטים רבים, למי שמילאו בעבר תפקידים שונים ואשר הצליחו להימלט בעור שיניהם מחקירות פליליות כאלה או אחרות ולהנציח לעד את מעשיהם המושחתים.

מבלי חלילה להיכנס כאן לפרטים או לשמות, שמא חלילה מדובר בלשון-הרע, כל מי שמכיר את ההיסטוריה הקרובה של זכרון-יעקב, יודע גם יודע כי היו כאן דמויות שהעלו בזמנו ' ריח לא טוב' והמשיכו להתנהל בתפקידיהם הבכירים, כאילו היתה המושבה הזאת נחלתם הפרטית.

מדובר בשורה של 'בכירים', כאלה שלא רק נהנו ממנעמי עמדתם הציבורית, במסגרות כאלה ואחרות, אלא אף העלו במעשיהם חשדות כבדים ובכל זאת, חמקו מתחת לרדאר המשטרתי והגיעו הביתה בשלום.

מדובר בשורה ארוכה של מעשים, אשר גרמו לעיוותים חמורים בנוהל התקין (במקרה הטוב), בהעדפת מקורבים, בהתעלמות מניגודי אינטרסים ובסיוע להעמדת מצגי-שווא של תחום אחריותם, שלא לומר יותר מכל אלה. האנשים 'הבכירים' הללו מחוסנים מפני בדיקת החשדות נגדם, בגין העובדה לפיה כבר חלפו, במרבית המקרים, יותר מ-7 שנים מאז כהונתם.

החסינות הזאת בעייתית מאוד, משום שיש בה להכשיר את השרץ ובה בעת, להכשיר את הקרקע להמשך קיומה של אווירה מושחתת המאפיינת את פועלם של מחליפיהם. מאחר ששום גורם מוסמך לא פעל כאן בזמנו ל'ניקוי האורוות' נשארנו עם הסירחון שהותירו אותם 'בכירים לשעבר'והכל תחת 'כיפת-הברזל' של 7 שנות התיישנות.

העמדה שלנו בנושא זה ברורה: יש ליצור את האווירה הציבורית המתאימה, בליווי הלחץ הנדרש, כדי לדרוש שינוי דרסטי שיאפשר חקירתם של אותם 'בכירים' לשעבר, המסתתרים מאחורי חסינות ההתיישנות! יכול להיות שכבר מאוחר מכדי להביאם לדין, אבל לא מאוחר מלהבאיש את ריחם הציבורי ולמנוע מהם מלהמשיך להסתובב בראש חוצות, כאילו מדובר בצדיקי-הדור. כבר נאמר כי מי שמתנהג כמו עבריין, מסתובב כמו עבריין ומעשיו הם כשל עבריין- אין מה לעשות,- הוא עבריין! הוקעה ציבורית, גם אם מאוחרת, כבדה ומשמעותית לעיתים יותר מפסק-דין של בית-המשפט ואף ש'עבר זמנו', בהחלט לא 'בטל קורבנו'.

מי שמצדד בעמדה הזאת, מוזמן להצטרף אליה באמצעות "זכרונים" והרשתות החברתיות ולהתחיל להכשיר את הקרקע לפעולה הכל-כך חיונית.

יכול להיות שיהא מי שיטען כי צריך 'לטפל' בשחיתות הקיימת במקומות אחרים והוא בהחלט צודק, אבל אין בין הדברים סתירה, אלא שזה כבר סיפור אחר לגמרי.

#זכרונים #זכרוןיעקבבכירים

bottom of page