top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

"המבנה הפיזי והארגוני של בית-הספר משפיע על רמת האלימות המתרחשת בין התלמידים!"


מחקר חדש שנערך לא מכבר במכללה האקמית בית-ברל, במסלול האקמי למנהל ואשר התקיים בחמישה בתי-ספר יסודיים והקיף 629 תלמידים, העלה ממצאים מעניינים ומדאיגים כאחד.

לפחות על-פי המחקר הזה 42% מתלמידי בתי-הספר " אינם מרגישים ביטחון" במהלך שהותם בבית-הספר וכ-10% מהנשאלים כלל לא הגיעו ללימודים מחשש שמא יבולע להם באלימות המתרחשת בכיתותיהם.

המחקר החדש גילה כי מרבית הנשאלים העידו על כך ש" המקומות המועדים ביותר לפעילות אלימה ועבריינית, הם המקומות הנסתרים בבית-הספר, כמו למשל 'פינות-עישון' (:זולות") או סמוך לגדר בית-הספר".

כ-38% מהתלמידים העידו כי המקומות הבטוחים בבית-הספר מצויים באולמות הספורט, בחנייה וסמוך לקיוסק.לעומת זאת העידו מרבית הנשאלים כי האלימות מתרחשת בכל מקום ובכלל זה בכיתות.

57% מהנשאלים העידו כי "יש ילדים שמתנכלים להם יותר מאשר לאחרים" ו-60% השיבו כי תחושת הביטחון האישי שלהם תשתפר משמעותית, אם יורחקו התלמידים האלימים מבית-ספרם.

13% מהנשאלים טענו במחקר כי ספגו מכות בשטח בית-הספר ו-8% טענו כי נגנבו מהם חפצים אישיים ובכלל זה כסף, דברי-מזון פלפונים וכדומה וזאת גם באמצעות 'סחיטה ואיומים'. 9% התלוננו על סוגים שונים של הטרדות-מיניות ובתוך כך הצצה לחדרי-שירותים, חשיפת אברי-מין וניסיונות לנשק אותם בכח.

5% מהתלמידים העידו כי אחד מאנשי הצוות בבית-הספר "העליב או השפיל אותם".

המחקר שנערך על-ידי ד"ר ורד נאמן-חביב ופרופסור דני גימשי, הגיע בסופו של דבר למסקנה לפיה " המבנה הפיזי והארגוני של בית-הספר, משפיע על האירועים האלימים המתרחשים ועל תחושת הביטחון של התלמידים".

נכון אמנם שהמחקר המדובר לא כלל בתי-ספר בזכרון-יעקב, אבל סביר להניח שהוא משקף במידה רבה גם את המתחולל במושבה וצריך שיהא חומר למחשבה ולמעשה לכל האמונים על מערכת-החינוך בישוב.

.

.

#מחקרחדש #זכרונים #מחקר

bottom of page