top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

תביעה נגד המועצה-המקומית בגין חבלה


תביעה-כספית הוגשה לאחרונה על-ידי תושבת זכרון-יעקב, שנפגעה בכל חלקי גופה ואף נזקקה לאישפוז וטיפול בבית-החולים, לאחר שמעדה ונפלה בבור פתוח ובלתי מסומן, באחת המדרכות שבמרכז המושבה.

תושבת זכרון-יעקב, בשנות השמונים לחייה, יצאה מביתה וצעדה לאורך המדרכה, באחד הרחובות המצויים במערב המושבה, כאשר לפתע פתאום מעדה ונפלה לתוך בור, שהיה פעור באמצע המדרכה. כתוצאה מן הנפילה הקשה, נחבלה בכל חלקי גופה והובהלה לבית-החולים "הלל יפה", שם זכתה לטיפול ראשוני ולאחריו נצטוותה לנוח ולאפשר לגופה להתאושש ולהחלים מן המכות שספג.

יצויין כי מדובר בבור פתוח במדרכה, שלא היה מסומן או מגודר והפך למכשול מסוכן, בו נתקלה האשה ולתוכו נפלה. היא התאוששה בהדרגה ממכאוביה ומן החבלות שספגה ולאחר-מכן הגישה תביעת נזיקין נגד המועצה-המקומית.

עד לפני זמן קצר, נפער גם במדרכה שברחוב הרצל בור עמוק,שנותר פתוח וחשוף במשך יותר מחודש ימים. שכנים מודאגים גילו יוזמה ואף דאגו להכניס לבור המסוכן את אחד מפחי-האשפה שלהם, למנוע נפילה, מעידה וחבלה ורק מקץ חודש ימים, דאגה המועצה לסגור את הבור. לפחות במקרה הזה נמנעה פגיעה גופנית קשה וגם תביעה משפטית נוספת...

פח האשפה שהציל עוברים ושבים ממעידה ברחוב הרצל

#זכרונים #בור #זכרוןיעקב

bottom of page