top of page

סיור בעקבות הכת הגרמנית-נוצרית בזכרון-יעקב.

מדובר בחשיפת תולדות הכת הגרמנית של אמה ברגר, מאז הגיעה לראשונה לזכרון-יעקב בשנת 1964 ועד למעצמה הכלכלית שהקימו מאז חברי קהילת "בית-אל" בישוב ובסביבתו. הסיור עובר בין בתי אנשי הקהילה הגרמנית וקיימת גם אפשרות (בתאום מוקדם) לבקר במפעליהם. אורכו של סיור זה כשעתיים.

bottom of page